NIAD
Koronavirus etterlater immunitet

Kan du bli smittet med koronavirus to ganger – eller er du immun?

Du blir smittet, du blir syk, du blir frisk. Du har blitt immun. Noen virus smekker døren etter seg for alltid. For andre er kroppen din verdt et besøk igjen etter mindre enn et år. Illustrert Vitenskap tar for seg hvilken en type immunitet, koronavirus etterlater.

Kan du få koronavirus to ganger?

Graden av immunitet etter smitte med koronavirus har vært gjenstand for mye forskning siden pandemien brøt ut våren 2020.

I begynnelsen tydet resultatene på at man sjelden ble smittet med koronavirus to ganger, men i takt med utviklingen av pandemien ser det ut til at immunitet etter smitte må telles i måneder.

Ifølge en studie fra La Jolla Institute i USA er 95 prosent er immune mot koronavirus i fem-åtte måneder etter sine første symptomer.

Forskning publisert i Science Immunology trekker lignende konklusjon og anslår at immunitet varer i minst åtte måneder.

I en studie i tidsskriftet The Lancet estimert det ut fra modeller at immunitet kan vare i opptil 17 måneder. Men da er ikke risikoen for mutasjoner tatt med i beregninger, og nye koronavarianter er en stor joker i spørsmålet om immunitet.

Engelsk forskning tyder for eksempel på at smitte med tidligere varianter ikke gir samme beskyttelse mot deltavarianten.

Alder svekker immunforsvaret

En av de store faktorene innen immunitet er alder, siden immunforsvaret vårt svekkes når vi blir eldre.

I en dansk studie analyserte forskere 10 millioner PCR-tester, noe som nettopp avslørte aldersrelaterte forskjeller for immunitet etter smitte med koronavirus.

Folk under 65 år hadde en beskyttelse mot smitte på 80 prosent i minst seks måneder, mens de som var over 65 år, bare hadde en beskyttelse på 47 prosent.

Derfor påpeker forskerne at det er nødvendig å bli vaksinert selv om man tidligere er smittet, siden det kan gi immuniteten en boost.

Påvirker sykdomsgraden immunitet?

Et alvorlig sykdomsforløp med koronavirus har blitt koblet til en sterkere immunrespons.

I en studie publisert i tidsskriftet Science Advances hadde folk som tidligere hadde blitt innlagt med koronavirus, flere antistoffer sammenlignet med de som hadde hatt et mildt forløp.

Samme resultater er gjeldende i en studie publisert i tidsskriftet Cell i oktober 2020.

Det betyr imidlertid ikke at personer med et mildt forløp eller et forløp helt uten symptomer ikke har en viss immunitet.

En del forskning, inkludert en nylig studie i The Journal of Internal Medicine tyder faktisk på at immuniteten er like god ved et mildt forløp.

Om graden og varigheten av immunitet henger sammen med hvor syk man ble av koronavirus, er derfor usikkert.

Forskere understreker også at det kan være vanskelig å komme med et entydig svar siden immunitet også varierer fra person til person.

Immunforsvaret nedkjemper koronavirus

Forskning tyder på at immunforsvaret står klare til å bekjempe koronavirus minst åtte måneder etter at du har blitt frisk igjen. Det innebærer at risikoen for å bli smittet to ganger kort tid etter hverandre er liten.

© Shutterstock

KORT FORTALT: Forstå immunitet

Immunitet er en tilstand der kroppen reagerer effektivt på en infeksjon slik at vi ikke blir syke av den samme sykdommen igjen.

Vi oppnår immunitet gjennom immunforsvarets evne til lynraskt å gjenkjenne inntrengende virus eller bakterier og reagere målrettet.

Når kroppen møter et ukjent virus, så tar det tid for immunforsvaretå finne den rette taktikken. Imens kopierer viruset seg selv.

Første gang vi blir smittet, blir vi derfor vanligvis syke i ett eller annet omfang før kroppen for alvor begynner å forsvare seg selv.

Etter sykdommen kan kroppen lagre kunnskapen om taktikken. Det skjer blant annet gjennom noen hvite blodlegemer som kalles hukommelsesceller.

Møter kroppen smitte igjen, er den klar og stopper det inntrengende viruset før det får fatt. Dermed blir ikke du smittet to ganger i løpet av kort tid.

Immunitetens varighet kommer imidlertid an på den enkelte sykdommen. Noen sykdommer etterlater livslang immunitet, mens andre gir noen måneders immunitet.