Koronavirus etterlater immunitet

Kan du bli smittet med koronavirus to ganger – eller er du immun?

Du blir smittet, du blir syk, du blir frisk. Du har blitt immun. Noen virus smekker døren etter seg for alltid. For andre er kroppen din igjen verdt et besøk etter mindre enn et år. Hvilken en type immunitet koronavirus etterlater, er forskere nå på sporet av.

Du blir smittet, du blir syk, du blir frisk. Du har blitt immun. Noen virus smekker døren etter seg for alltid. For andre er kroppen din igjen verdt et besøk etter mindre enn et år. Hvilken en type immunitet koronavirus etterlater, er forskere nå på sporet av.

NIAD

Kan du få koronavirus to ganger?

Det har det siste året vært meldinger om at friskmeldte er testet positive for koronavirus igjen.

I Sør-Korea, der 179 pasienter er testet positivt for andre gang, mener helsemyndighetene at årsaken er en reaktivering av viruset og ikke en ny infeksjon. Den tesen får støtte av observasjoner på andre sykehus rundt om i verden.

Det er imidlertid få pasienter i for eksempel Sverige og England som beviselig har fått koronavirus to ganger. Her er det ikke snakk om en reaktivering av virus, siden pasientene har vært smittet med to ulike varianter av koronavirus.

På samme måte som så mange andre virus, muterer det nye koronaviruset, og derfor kan forskere se forskjell på dem.

Immunitet mot koronavirus kan vare opptil åtte måneder

Forskning publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cell viser imidlertid at smitte med koronavirus av to omganger er unntaket mer enn regelen.

For selv om tidligere studier har sådd tvil om immunitet etter koronavirus, har forskere fra University of Arizona i USA funnet bevis på at kroppen produserer antistoffer fem–sju måneder etter en overstått infeksjon.

Lignende studier, blant annet fra La Jolla Institute i USA, peker i samme retning. Her anslår forskere at 95 prosent er immune overfor koronavirus i fem–åtte måneder etter sine første symptomer.

Ifølge professor i immunbiologi ved University of Arizona, Deepta Bhattacharya, er det faktisk god muligheter for at immunitet mot koronavirus kan vare i helt opptil to år.

Det gjelder særlig pasienter med et alvorlig sykdomsforløp, da de hadde et sterkere immunsvar uansett kjønn og alder.

Ny forskning: Eldre har økt risiko for å få koronavirus flere ganger

Statens Serum Institut har analysert 10 millioner danske PCR-tester fra året som har gått, og det viser seg at en infeksjon med koronavirus gir en 80 prosents beskyttelse mot å bli smittet igjen. Det tallet gjelder på tvers av aldersgrupper.

Dykker man ned i de ulike aldersgruppene, er bildet imidlertid et annet.

For eldre over 65 år er beskyttelsen nemlig bare 47 prosent, noe som betyr at hver andre eldre kan bli smittet med koronavirus igjen i løpet av få måneder.

At den eldre delen av befolkningen har en lavere immunitet, henger ifølge forskere sammen med at immunforsvaret svekkes med alderen. Det samme mønsteret ses ved en rekke andre sykdommer.

Derfor påpeker forskerne at det også er nødvendig å vaksinere selv om man tidligere er smittet, ettersom det gir den utsatte eldre gruppe ytterligere beskyttelse.

Den danske studien er inntil videre verdens største på området, og den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet.

Immunforsvaret nedkjemper koronavirus

Forskning tyder på at immunforsvaret står klare til å bekjempe koronavirus minst åtte måneder etter at du har blitt frisk igjen. Det innebærer at risikoen for å bli smittet to ganger kort tid etter hverandre er liten.

© Shutterstock

Hva er immunitet?

Immunitet er en tilstand der kroppen reagerer effektivt på en infeksjon, slik at vi ikke rekker å bli syke av den samme sykdommen igjen.

Vi oppnår immunitet gjennom immunforsvarets evne til lynraskt å gjenkjenne inntrengende virus eller bakterier og reagere målrettet.

Når kroppen møter et ukjent virus, tar det tid for immunforsvaret å finne den rette taktikken. Imens kopierer viruset seg selv.

Første gang vi blir smittet, blir vi derfor typisk syke i ett eller annet omfang, før kroppen for alvor begynner å forsvare seg selv.

Etter sykdommen kan kroppen lagre kunnskapen sin om taktikken. Det skjer blant annet gjennom noen hvite blodlegemer som kalles huskeceller.

Møter kroppen smitte igjen, er den klar og stopper det inntrengende viruset før det får fatt. Dermed blir du ikke smittet to ganger innen kort tid.

Immunitetens varighet kommer imidlertid an på den enkelte sykdommen. Noen sykdommer etterlater livslang immunitet, mens andre gir noen måneders immunitet.