Leppe-gane-spalte er en medfødt misdannelse som tidligere ble omtalt som hareskår.

© HENNING DALHOFF & PEOPLEIMAGES

Hvordan oppstår leppe-gane-spalte?

Mutasjoner i fosterstadiet kan føre til leppe-gane-spalte, og røyking under graviditeten øker risikoen med 50%.

Leppe-gane-spalte (tidligere kalt hareskår) er en fellesbetegnelse for flere forskjellige medfødte misdannelser i leppene og/eller ganen.

Misdannelsene oppstår i 6.–9. graviditetsuke og kan skyldes mutasjoner i 12 gener.

Røyking under graviditeten øker risikoen med om lag 50 prosent fordi fostret får tilført mindre oksygen.

Operasjoner kan fjerne spaltene

Barn med leppe-gane-spalte har ofte problemer med å suge og er særlig utsatt for ørebetennelse fordi ørekanalene fylles med væske.

>> Få svar på flere av livets små og store spørsmål i to utgaver av Illustrert Vitenskap for bare 69,50 kr.

Leppespalterkan opereres når barnet er 3–4 måneder gammelt, mens ganeoperasjoner først foretas i ettårsalderen.

To halve ansikter vokser sammen

Hodet til et foster blir skapt ved at den høyre og venstre halvparten av ansiktet vokser sammen.

Mutasjoner kan resultere i spalter av forskjellig grad.

© Getty Images

DE 3 ULIKE SPALTE-TYPENE

Omkring 0,2 prosent av alle barn fødes med en form for leppe-gane-spalte.

Hvor brede og dype spaltene er, og om de er på den ene eller begge sider, varierer.

1: GANESPALTE (OFTEST HOS JENTER)

© Getty Images
  • 25 prosent av tilfellene.

  • Ganespalten kan variere fra å gjelde bare drøvelen til å skjære seg gjennom en større eller mindre del av ganen.

  • Spalten stopper før gommene.

2: LEPPESPALTE (OFTEST HOS GUTTER)

© Getty Images
  • 25 prosent av tilfellene.

  • En leppespalte kan variere fra et lite hakk i leppa til en full spalte gjennom den.

  • Gommene kan også være spaltet i varierende grad.

3: LEPPE-GANE-SPALTE (OFTEST HOS GUTTER)

© Getty Images
  • 50 prosent av tilfellene.

  • Spalten går hele veien fra ganen gjennom gommene og opp til leppene.

  • Jo mer omfattende spalten er, desto skjevere blir nesa.