Shutterstock

Hvordan får koronavarianter navn?

Koronavarianter har fått navn som delta og omikron. Hvor stammer navnene fra, og er det en mening med dem?

Siden det første utbruddet av SARS-CoV-2-viruset, som forårsaker covid-19, har mange varianter dukket opp.

Som alle andre virus muterer SARS-CoV-2 over tid. Mutasjonene påvirker virusets egenskaper i større eller mindre grad.

Mens noen mutasjoner knapt har noen virkning, har andre for eksempel innvirkning på hvordan varianten sprer seg, eller hvor alvorlig sykdom den gir.

Virus får navn etter greske bokstaver

For å holde orden på virvaret av virusvarianter blir de klassifisert på bakgrunn av hvilke mutasjoner de har fått.

Navn som B.1.1.7 og B.1.617.2 er imidlertid ikke særlig enkle å bruke utenfor vitenskapelige kretser.

For å unngå stigmatiserende ytringer som «det kinesiske viruset» har Verdens helseorganisasjon, WHO, derfor bestemt at variantene skal oppkalles etter de greske bokstavene.

Den første varianten av covid-19 ble derfor døpt om til «alfavarianten».

Omikron er den 13. varianten

Omikron er oppkalt etter den 15. bokstaven i det greske alfabetet, som i alt består av 24 bokstaver.

De første tolv bokstavene har gått til tidligere varianter, men bokstavene «nu» og «xi» (ksi), som er nummer 13 og 14 i alfabetet, ble hoppet over.

WHO unngikk de to bokstavene fordi «nu» kan høres ut som «new», og fordi «xi» er et svært vanlig kinesisk navn. Presidenten i Kina heter for eksempel Xi Jinping.