Shutterstock

Hvor lenge kan man være forkjølet?

Kroppen danner raskt antistoffer som setter en forkjølelse ut av spill

”En forkjølelse varer i syv dager hvis man behandler den, og i en uke hvis man lar være.”

Og det gamle fyndordet har faktisk noe for seg. Infeksjonen helbreder seg selv så raskt fordi kroppen danner antistoffer som effektivt setter viruset ut av spill. Likevel er det mange som påstår at de er forkjølet i uker om gangen.

Men det skyldes at det har oppstått komplikasjoner i form av en bakteriefremkalt bihulebetennelse. Det har altså oppstått en ny sykdom som kan bli langvarig om den ikke behandles.

Er man blitt syk én gang, er man deretter immun mot viruset som skapte forkjølelsen. Immuniteten kan vare i over to år, men den sikrer ikke mot ny forkjølelse. Sykdommen kan nemlig smitte via tallrike virus, og det oppstår jevnlig nye mutasjoner.