Shutterstock
Ondt i maven

Hva mener legene med irritabel tarm-syndrom?

Jeg har hørt at magesmerter kan skyldes lidelsen irritabel tarm. Men hva er de presise symptomene, og finnes det noen måter å forebygge sykdommen på?

Omkring en fjerdedel av befolkningen lider av irritabel tarm-syndrom, som innebærer vondt i magen, oppblåsthet og problemer med avføringen i form av for eksempel diaré eller forstoppelse. Men betennelse eller egentlige skader på tarmen opptrer sjelden.

Legene vet ikke sikkert hva som utløser lidelsen, men alle symptomene skyldes at muskulaturen rundt tarmen ikke fungerer normalt.

I noen tilfeller er musklene for slappe, og i andre tilfeller er det tempoet som de presser tarminnholdet videre med, for lavt eller for høyt.

Irritabel tarm-syndrom viser seg på fire måter

De presise årsakene til irritabel tarm er fortsatt ukjente, men alle symptomene knytter seg til at tarmbevegelsene er unormale.

Claus Lunau

1. Slappe muskler gjør deg oppblåst

Musklene rundt tykktarmen kan i noen tilfeller slappe av så mye at tarmen får lov å utvide seg. Resultatet er at du får en oppblåst fornemmelse i magen.

Claus Lunau

2. Muskelkramper utløser smerter

Irritabel tarm kan få musklene i tarmveggen til å trekke seg sammen. De unormale sammentrekningene kan utløse alvorlige magesmerter.

Claus Lunau

3. Langsom tarm danner propper

Hvis bevegelsene i tykktarmen er for langsomme, kan ikke tarminnholdet passere gjennom. Resultatet er at det hoper seg opp og danner propper, altså forstoppelse.

Claus Lunau

4. Rask tarm fører til diaré

Musklene rundt tykktarmen jobber i noen tilfeller altfor raskt. Det betyr at tarmen ikke rekker å ta opp vann og salter fra tarminnholdet. Resultatet er diaré.

Claus Lunau

Selv om årsakene til irritabel tykktarm er ukjente, viser studier at kostholdet spiller en viktig rolle.

Fint bearbeidede matvarer som hvitt brød og kaker er ugunstig, mens fiberrikt og fettfattig kosthold kan lindre symptomene.

Mye tyder dessuten på at tarmfloraens sammensetning av bakterier har en betydning, og at samspillet mellom hjernen og tarmsystemet sannsynligvis også er involvert.

Depresjon og angst kan spille inn

Hjernen og tarmen kommuniserer med hverandre gjennom den såkalte vagusnerven som sender signal til de vitale organene, samt ved hjelp av hormoner og andre signalstoffer.

Forstyrrelser i denne kommunikasjonen kan utløse feil i begge organer og kan kanskje forklare hvorfor depresjon og angst ofte virker hos pasienter med irritabel tykktarm.

Spesielle matvarer bør unngås hvis du lider av irritabel tykktarm. Forsøk har vist at pasienter med irritabel tarm-syndrom kan ha nytte av den såkalte Low FODMAP-dietten der bestemte former for frukt, grønt og korn unngås. Karbohydratene i disse matvarene er vanskelige å bryte ned og forstyrrer tarmens normale funksjon.