Eye of Science/SPL
Immunforsvaret Cytokinstorm

Hva er en cytokinstorm?

Jeg har lest at immunforsvaret kan være farligere enn en sykdom når det utløser en såkalt cytokinstorm – men hva er det, og hva er årsaken?

Immunforsvaret kan noen ganger reagere så voldsomt at det er en større trussel mot pasienten enn den sykdommen det bekjemper.

Og et av de farligste eksemplene på et overaktivt immunforsvar er fenomenet cytokinstorm.

Cytokiner er en gruppe signalproteiner kroppen lager som en del av immunforsvaret. Cytokinene aktiverer blant annet ulike typer hvite blodlegemer og forårsaker noen av symptomene ved sykdom, for eksempel feber.

En cytokinstorm blir utløst når immunforsvaret overreagerer og lager for store mengder cytokiner, noe som forårsaker en selvforsterkende reaksjon som kan komme ut av kontroll. Noen av de cellene som cytokinene aktiverer, produserer nemlig flere cytokiner selv.

Alle cytokinene kan forårsake en så voldsom inflammasjon, altså betennelse, at kroppen går i sjokk eller organer svikter; for eksempel kan nyrene bryte sammen, eller leveren kan slutte å virke, slik at det til sjuende og sist koster pasienten livet.

Løpsk immunforsvar kan drepe

En selvforsterkende overproduksjon av signalstoffet cytokiner kan være dødelig.

Cytokinstorm forsvar spotter virus
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Forsvar oppdager virus

Hvite blodlegemer, som makrofager og monocytter, er kroppens første forsvarslinje. De oppdager virus og begynner kampen mot infeksjonen ved blant annet å produsere cytokiner.

Cytokinstorm celler forstærker reaktion
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Celler forsterker reaksjon

Cytokinene sender et signal til resten av immunforsvaret om at et angrep er i gang. Flere immunceller blir aktivert og produserer enda mer cytokiner. En sunn kropp kan regulere mengdene.

Cytokinstorm cytokiner inflammerer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Cytokiner fører til betennelse

Hos noen pasienter løper reaksjonen løpsk og blir til en såkalt cytokinstorm. Cytokinene kan skape en så voldsom betennelse i kroppen at stormen blir dødelig.

Tilfeller av cytokinstorm er særlig hyppige i forbindelse med luftveisinfeksjoner forårsaket av koronavirus slik som covid-19 og influensa.

Faktisk var spanskesyken, influensapandemien som herjet verden fra 1918 til 1920, den første kjente sykdommen der cytokinstorm var medvirkende til de høye dødstallene.

Helt galt gikk det under den andre bølgen i september 1918, da hver 40. smittede døde.

For å undersøke om cytokinstorm kunne være en del av forklaringen, smittet forskere i 2005 med vilje en gruppe makakaper med spanskesyken.

Resultatene var entydige: Apenes immunforsvar gikk amok, og de døde etter få dager.