National Museum of Health and Medicine
pandemic

Hva defineres som pandemi?

En pandemi er ikke nødvendigvis en veldig farlig infeksjonssykdom med mange døde – men den sprer seg alltid raskt og ut over det forventede i store deler av verden.

En pandemi er definert som en infeksjonssykdom som raskt og uhindret sprer seg blant mennesker over meget store geografiske områder.

Mens en epidemi raser på bred front i et enkelt land, vil en pandemi – i hvert fall hvis det går riktig galt – kunne smitte mennesker over hele verden.

En pandemi sprer seg raskt

For å forsvare betegnelsene må både pandemier og epidemier spre seg raskere enn det helsemyndighetene har antatt over et visst tidsrom, mens det ikke er noe prinsipielt krav om at et visst antall personer må være rammet av sykdommen.

De gjentatte influensautbruddene som kommer år etter år når det er kaldt, er verken epidemier eller pandemier fordi man venter at de kommer, og ofte også kan forutsi ganske nøyaktig når de dukker opp.

Tilsvarende kan det meget utbredte herpes type 1-viruset, som har smittet en forbausende stor andel av befolkningen, heller ikke kalles epidemi eller pandemi fordi andelen av smittede ikke øker i særlig grad, men derimot holder seg nokså konstant.

Videre stilles det heller ingen krav til at den utbredte sykdommen må være spesielt farlig, så i prinsippet kan en nokså harmløs plage også være en pandemi.

WHO erklærer en pandemi

Det er Verdens helseorganisasjon WHO som offisielt avgjør når et sykdomsutbrudd er å regne som en pandemi.

I 2009 ble svineinfluensaen, eller influensa A (H1N1), erklært som pandemi, og i 2020 ble koronavirus (Covid-19) erklært som pandemi. Men også andre influensaer er blitt til pandemier, blant annet hongkonginfluensaen fra 1968 til 1969 og spanskesyken fra 1918 til 1919, som smittet 30 prosent av verdens befolkning og tok livet av 40 millioner mennesker.