Shutterstock
Forkølelsesvirus

Gjennombrudd: Forskere finner kur for forkjølelse

Forskere har funnet ut at de ved å deaktivere et spesielt protein kan stoppe forkjølelsesvirus fra å formere seg i kroppen. Det gir håp for en ny type medisiner som kan bli slutten på den årlige omgangen snørr og nysing.

Forkjølelse er en notorisk hard nød å knekke for vitenskapen. Ikke nok med at det finnes omkring 160 typer av forkjølelsesvirus – de muterer også ekstremt raskt.

Det gjør det vanskelig å ramme dem med medisiner, og derfor er det i dag også begrenset hva som finnes av behandling mot forkjølelse.

Men nå har forskere fra Stanford University funnet en ny måte å angripe forkjølelsen på. I stedet for å gå direkte etter viruset, går de etter det viruset trenger for å formere seg.

Metoden kalles «vertsorientert behandling», og målet er ganske enkelt å gjøre kroppene våre ubeboelige for viruset.

Et spesielt protein vekker oppsikt

Forskerne dyrket først en rekke menneskeceller i en petriskål og infisere dem såkalte enterovirus, inkludert forkjølelsesvirus. Deretter brukte de genteknologi til å skru av enkelte gener i de ulike cellene.

Da forskerne infiserte cellene, fant de ut at de ulike virusene var avhengige av bestemte gener for å kunne formere seg. Og spesielt ett gen så ut til å være avgjørende.

Genet produserer et spesielt protein som kalles SETD3. Og selv om forskere ikke vet så mye om proteinet, viste forsøket at det hadde stor betydning for virusenes formering.

For å lære mer om effekten av SETD3-proteinet, dyrket forskere celler som manglet proteinet. Deretter infiserte de dem med ulike enterovirus, blant annet polio og tre typer forkjølelsesvirus.

Det viste seg at virusene ikke klarte seg uten proteinet, og at formeringsevnen faktisk var redusert med 1000 i forhold til kontrollceller.

Kort sagt var det så godt som ingen spor av virus i cellene.

Genmodifiserte mus blir immune

Forskerne har også testet metoden på mus som er genmodifisert til å mangle SETD3. Det sprøytet de to typene enterovirus rett inn i hjernene til mus, noe som under normale omstendigheter ville ha tatt livet av dem.

Men de genmodifiserte musene hadde blitt helt immune.

Selv om forskere nå kan konkludere med at SETD3 har stor betydning for enterovirus, er det fortsatt usikkerhet om hvordan de skal bruke den kunnskapen. Forskere har imidlertid funnet ut at virusene ikke bruker den delen av SETD3 som inngår i cellenes generelle aktivitet.

Derfor gir de banebrytende resultatene håp om å kunne skape medisiner som kan undertrykke deler av SETD3 og beskytte mot sykdommer som forkjølelse.