Shutterstock

Genteknikk helbreder mus for hiv

Forskere har nå helbredet ni av 21 forsøksmus for hiv med CRISPR-teknikken. Neste skritt er forsøk på hiv-smittede aper – og deretter å teste metoden på mennesker.

Om lag 37 millioner mennesker er smittet med hiv, og vi har fortsatt ikke noen behandling som kan fjerne viruset fra kroppen. Nå gir forsøk med mus et nytt håp.

I dag må hiv-smittede ta medisiner hver dag for å holde viruset i sjakk. Uten behandling vil viruset invadere og ødelegge flere og flere av cellene i immunforsvaret, og etter en del år vil pasientene utvikle aids.

Da er immunforsvaret så svekket at selv helt vanlige infeksjoner kan være livstruende. Men forskere fra Temple University i USA har funnet en metode som faktisk fjerner viruset helt fra alle celler i musekroppen. Det skjer selv om det har koblet sitt eget arvemateriale inn i DNA-et til verten.

Forsøk med CRISPR-teknikken gir fornyet håp for at hivpartikler som denne kan fjernes helt fra kroppens celler.

© Shutterstock

Forskere klipper hiv ut av musenes DNA

Forskerne bruker et legemiddel som hemmer kopieringen av virusets DNA, i kombinasjon med den såkalte CRISPR-teknikken, som kan redigere i organismers arvemateriale.

Det skjer ved at et «klippemolekyl» som kalles Cas9, gjenkjenner en helt bestemt sekvens i arvematerialet. Når det riktige stedet blir gjenkjent, blir DNA-strengen klippet i to. Dermed kan Cas9 identifisere akkurat det stedet der viruset har smuglet inn arvematerialet sitt – og fjerne det.

Forskerne brukte metoden på 21 forsøksmus, og ni av dem ble helt friske. Neste skritt er å teste metoden på aper, som ligner mer på mennesker mer enn det mus gjør.

Hvis resultatene er gode, håper forskerne å gjennomføre forsøk på mennesker allerede i 2020.