Fryktet morderbakterie funnet i Skandinavia

Lege slår alarm: "Vi kan stå overfor bakterier som overhodet ikke kan behandles".

Morderbakterier

Ny morderbakterie har spredd seg til Skandinavia og truer med å gjøre selv enkle infeksjoner livstruende. Ekspertene sier at situasjonen er "meget bekymringsfull".

Bakterier med et nytt gen, som potensielt gjør bakterier motstandsdyktige overfor all antibiotika, er blitt funnet hos en person i Danmark.

Uten antibiotika får bakteriene fritt spillerom, og i siste instans kan selv enkle infeksjoner bli livstruende.

Eksperter betegner utviklingen som skremmende.

"Skremmebildet er på sikt stort fordi vi kan stå overfor bakterier som overhodet ikke kan behandles," sier overlege Robert Leo Skov, som er områdesjef for bakteriologisk overvåkning og infeksjonshygiene ved Statens Seruminstitut i Danmark, og fortsetter:

"En urinveisinfeksjon kan gå i blodet. Og uten antibiotika risikerer du å dø."

Morderbakteriene, som nå er funnet i Danmark, ble opprinnelig oppdaget i Kina.

Morderbakterier sprer dødelig gen

Bak oppdagelsen av de nye morderbakteriene står et kinesisk forskerteam med professor Jian-Hua Liu i spissen. Teamet har nettopp offentliggjort forskningen sin i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet The Lancet.

Genet har fått navnet mcr-1 og gjør bakterien resistent overfor antibiotikatypen polymyxin. Antibiotikumet blir bare brukt mot farlige bakterier som er resistente overfor alle andre typer antibiotika.

Får du en livsfarlig infeksjon med disse bakteriene, har legene derfor ingen kur.

Genet sitter i såkalte plasmider, og det gjør det ekstra farlig. Plasmider er nemlig en form for mobilt dna som bakteriene lett kan kopiere og overføre til andre bakterier.

Teamet har allerede beviser for at genet er blitt overført fra e. Coli, som blant annet kan gi urinveisinfeksjoner, til Klebsiella-bakterier, som kan stå bak lungebetennelse.

Morderbakterier funnet hos hvert femte dyr

Det kinesiske forskerteamet samlet bakterieprøver fra svin i fire provinser, samt fra svine- og kyllingkjøtt fra 30 markeder og 27 supermarkeder i Guangzhou-provinsen i perioden mellom 2011 og 2014.

Blant de 804 dyrene var 166 (21 prosent) smittet med bakterier med mcr-1-genet, mens 78 (15 prosent) av de 523 prøvene fra rått kjøtt inneholdt bakterien.

Forskerne analyserte også bakterier fra 1322 pasienter som var innlagt med infeksjoner på to sykehus. Blant pasientene var 16, altså litt over 1 prosent, smittet med morderbakterier. Og antallet av positive prøver steg fra år til år.