Shutterstock
antibiotika, bakterier, antibiotikaresistent

Forskere slår alarm: Antibiotikaresistens er ute av kontroll

Omkring 3500 mennesker dør daglig av antibiotikaresistente infeksjoner. Forskere ser det som en faretruende trussel mot den globale folkehelsen.

Antibiotika er medisiner som brukes til å behandle infeksjoner som er forårsaket av bakterier, men hvis antibiotika som for eksempel penicillin brukes for mye, kan bakterier utvikle resistens. Det gjør at infeksjoner som ellers betraktes som harmløse, kan bli dødelige.

Forskere ved University of Washington har nå samlet data om antibiotikaresistens fra over 200 land og analysert dem i den mest omfattende studien av sitt slag.

Ifølge studien er bakterier som er resistente mot antibiotikaene våre, nå blitt en like stor trussel mot den globale folkehelsen som malaria og aids.

Barn er spesielt utsatt

Minst 1,2 millioner mennesker døde av antibiotikaresistente infeksjoner i 2019. Det svarer til 3500 hver dag.

Resistente bakterier kan være dødelige for mennesker i alle aldre, men barn er spesielt utsatt.

Forskerne anslår at hvert femte dødsfall blant barn under fem år skyldes infeksjoner som tidligere kunne behandles med antibiotika.

Situasjonen er alvorlig, men det finnes håp

Studien innebærer et opprop til omverdenen med anvisninger til akutt handling fra politikere, helsepersonale og vitenskapsfolk.

Forskernes anbefalinger går på en mer tilbakeholden bruk av antibiotika, økt oppmerksomhet rundt trusselbildet og ikke minst flere midler til forskning.

Det finnes imidlertid håp å til tross for situasjonens alvor.

Tradisjonelle metoder for utvikling av antibiotika har tatt opp mot 15 år og kostet enorme summer, har de siste årenes framskritt innen kunstig intelligens bidratt til en betydelig akselerasjon av prosessen.

En forskergruppe ved Columbia University er for eksempel klart å identifisere hele 20 nye kandidater til framtidens antibiotika på bare 48 dager.

Verdens helseorganisasjon, WHO, anslår at antallet dødsfall på grunn av antibiotikaresistens kan vokse til ti millioner i året 2050 hvis vi ikke legger om kursen.