Shutterstock

Forskere: Multiresistent malaria herjer i Sørøst-Asia

En multiresistent malaria sprer seg i Vietnam, Laos, Kambodsja og Thailand. Forskerne advarer om at de to mest brukte medisintypene ikke tar knekken på sykdommen, og omtaler antallet feilslåtte malariakurer som «urovekkende høyt».

En multiresistent malariaparasitt sprer seg eksplosivt i Sørøst-Asia. Den ble først oppdaget i Kambodsja, og nå har den spredt seg til Vietnam, Laos og det nordlige Thailand.

Den multiresistente parasitten Plasmodium falciparum er nå den mest dominerende av malariatypene som finnes i de fire landene.

Det er myggen som er bærer av malaria. Men det er parasitten som myggen smitter oss med, som gjør at vi blir syke.

En av forskerne som står bak den ubehagelige nyheten, er Nick White. Han sier til Oxford University News at det skal settes i verk tiltak omgående:

Vi må utrydde malaria nå i denne regionen og handle nå for å forhindre at den multiresistente malariaen sprer seg til andre deler av Asia og Afrika. Da en resistent parasitt tidligere spredte seg i Sørøst-Asia og videre til Afrika, var det millioner av barn som døde. Nick White, forsker ved universitetet i Oxford

Nick White viser til malariaparasitten som på 1980-tallet i Afrika begynte å bli resistent mot den daværende medisinkuren, som besto av preparatet klorokin.

I 2004 nådde malaria toppen i Afrika sør for Sahara, og man mener at den resistente parasitten tok livet av 824 758 mennesker. Samme år var det omkring hundre tusen dødsfall i Sør- og Sørøst-Asia på grunn av malaria.

Og nå kan historien gjenta seg med utgangspunkt i Sørøst-Asia, frykter forskerne.

Midlertidig sjakk matt

De to preparatene man har brukt til nå i Sørøst-Asia, er et hurtigvirkende syntetisk middel – piperakin – og et annet, som skal tas samtidig og over en lengre periode – didihydroartemisinin. Den siste er utvunnet av artemisinin, et konsentrat av planten kinesisk malurt.

Men i 2008 i Kambodsja begynte man å se malariaparasitt som var resistent mot nettopp den dobbeltkuren. I 2013 var malariacocktailen uvirksom i 46 prosent av tilfellene vest i landet. Og lignende tilstander ble senere rapportert i Laos, Vietnam og Thailand.

Datagrunnlaget til forskerne er opplysninger om 1673 malariapasienter i perioden 2008–2018. Konklusjonen er klokkeklar: Situasjonen har bare blitt verre siden 2013.

I visse regioner i Kambodsja, Vietnam, Laos og det nordlige Thailand, der undersøkelsene ble utført, skyldes over åtti prosent av malariatilfellene den multiresistente varianten.

Og legevitenskapen i de fire landene er midlertidig sjakk matt.

Derfor er det ikke uvanlig i malariaplagede områder – hovedsakelig i Sør- og Sørøst-Asia – å se lokalbefolkning og frivillige gå til krig med røykkanoner for å drepe den dødbringende myggen.

© Shutterstock

Kanskje finnes kuren i Afrika

Nå skal forskere begynne å teste en malariavaksine, RTS, som Verdens helseorganisasjon står bak. Vaksinen har til nå vist relativt høy virkningsgrad: Førti prosent av de vaksinerte i forsøkene ble immune mot malaria.

Derfor skal 750 000 barn i Kenya, Ghana og Malawi vaksineres i løpet av 2019. Forskere og myndigheter er spente på om vaksinen er like effektiv utenfor laboratoriet.