Shutterstock

Forskere: Klimaendringer sprer dødelig sopp

En dødelig gjærsopp sprer seg og skaper vill panikk ved sykehus verden over. Amerikanske forskere mener at klimaendringer kan være årsaken.

Det er ti år siden gjærsoppen Candida auris første gang ble funnet – i øregangen til en japansk kvinne. Senere har den skumle soppen spredt seg til sykehus over hele verden.

Soppen lever som mange andre Candida-arter på kroppen, og den infiserer spesielt syke mennesker med allerede nedsatt immunforsvar. Men Candida auris er også multiresistent, uhyggelig smittsomt, vanskelig å stanse – og kan i verste fall være dødelig.

En av de forskerne som har ropt varsko, er Tom Chiller fra Senter for sykdomskontroll i Atlanta i USA. Han leder en global innsats for å stoppe Candida auris-spredning.

Han sier følgende til The New York Times om den skumle soppen:

Det er et beist fra den svarte lagunen. Det boblet opp til overflaten, og nå er det overalt. Tom Chiller, lege ved C.D.C, Atlanta, USA.

Nyeste skudd på soppstammen

Forskning har med jevne mellomrom indikert at overforbruk av antibiotika gir mange ulike bakterier og virus gunstige vilkår for å spre seg og utvikle multiresistens – som Candida auris nå har gjort.

En studie fra 2013, som er foretatt i samarbeid mellom en rekke universiteter, viste også at en annen soppart – Aspergillus fumigatus – ble resistent på grunn av bruk av giftstoffer på åkre. Nå betraktes også den soppen som en trussel for mennesker.

Men det nyeste skuddet på soppstammen er at den kan spre seg på grunn av klimaendringer. Det hevder en forskergruppe fra Johns Hopkins University i Baltimore i en studie som er utgitt tidsskriftet Mbio.

Fra myrlandskab til sengepost

Normalt gjør menneskets høye kroppstemperatur at Candida auris er en sjelden gjest. Men ting er ikke «normalt» lenger.

Og Johns Hopkins-forskere mener at global oppvarming «trener» soppen til å overleve i varmere miljøer – slik at den også får lettere for å bosette seg i menneskekroppen.

Forskerne beskriverteorien i fem enkle trinn.

1. Temperaturstigningen skaper en naturlig seleksjon hos sopper, der bare de sterkeste overlever. De varmetolerante soppene har bedre vilkår for å bosette seg i fugler og pattedyr.

2. Candida auris-sopp, som opprinnelig har vokst i våtområder, har også utviklet en høyere temperaturtoleranse.

3. Og det er i disse våtområdene soppen har funnet sin nye vert: fuglen. Den Candida auris-infiserte fuglen flyr rundt omking.

4. Et av disse stedene er landbruksområder. Her overfører fuglen den sykdomsfremkallende soppen til andre fugler – for eksempel høner. Deretter blir bonden smittet av hønene.

5. Når bonden innlegges ved sykehusets intensivavdeling, smitter han hele sengeposten – og de andre pasientene med nedsatt immunsystem er i faresonen.

En viss usikkerhet

Johns Hopkins-forskere vedgår at klimaendringene ikke er hele forklaringen, og at teorien hviler på et usikkert grunnlag.

Det skyldes at sammenhengen er vanskelig å dokumentere, og at det ikke er plikt til anmelde Candida auris-infeksjoner. Det kan altså være tilfeller som forskerne ikke har hørt om.