Shutterstock

Forskere frykter nytt utbrudd av kopper

Den fryktede sykdommen kopper har offisielt vært erklært utryddet siden 1980. Forskerne frykter likevel at den livsfarlige sykdommen snart kan komme tilbake.

På 1890-tallet herjet kopper i en sibirsk landsby. 40 prosent av innbyggerne mistet livet, og resten av innbyggerne forlot byen etter å ha gravlagt sine døde.

Siden den gangen har den fryktede sykdommen blitt utryddet, men nå frykter russiske virologer at den snart kan komme tilbage.

Smeltende permafrost truer med å blottlegge likene på den 120 år gamle kirkegården. Som zombier kan de komme opp til overflaten igjen, og med seg bringer det fryktede koppeviruset.

Koppe-DNA er funnet i lik

Virologenes frykt er begrunnet. Nylig herjet miltbrann i Sibir, etter at den varme sommeren hadde tint opp lik av rein som var infisert med miltbrannbakterier, fra permafrosten. Minst 90 personer ble innlagt og en 12 år gammel gutt døde.

Oppklaringsarbeidet i kjølvannet av miltbrannutbruddet førte til en finkjemming av området. I et kadaver fant forskerne spor etter kopper. Selve viruset var ikke til stede, men det var fragmenter av sykdommens DNA, som i seg selv ikke er farlig.

Frykten er at varmen vil bringe flere lik – av både dyr og mennesker – opp til overflaten, og at ett av disse kan bære viruset.

Manglende vaksinasjon er fatalt

Koppeviruset kan ikke behandles. Ofrene blir dekket av heftig kløende utslett som utvikler seg til vabler fylt med puss. I mellom 20 og 60 prosent av tilfellene dør offeret.

En effektiv vaksine satte likevel en stopper for viruset, og det førte til at WHO kalte sykdommen for utryddet i 1980.

Senere har vaksinasjonen blitt droppet i vaksinasjonsprogrammene, og derfor kan et utbrudd bli veldig stort og fatalt – vi er ikke lenger motstandsdyktige mot sykdommen, og å skape en slik motstandsdyktighet tar tid.