Shutterstock

Forskere: Derfor er Trumps koronacocktail livsfarlig

Den amerikanske presidenten, Donald Trump, lovpriser malariamedisin som vern mot koronavirus. Ifølge en ny studie svekker imidlertid preparatet COVID-19-pasienters overlevelsessjanser.

Oppdatering: Den omtalte The Lancet-studien er trukket tilbake, ettersom selskapet Surgisphere, som hadde leveret data til studien, av hensyn til pasientenes fortrolighet nekter fagfeller adgang til datasettene. Dermed kan ikke forskerne lenger stå inne for resultatene.

«Jeg har tatt det i halvannen uke.» «Alt jeg kan si, er at jeg inntil videre virker okay.»

Ordene stammer fra Donald Trump, og preparatet han omtaler, er hydroksyklorokin – et 60 år gammelt preparat som en kontroversiell fransk professor tidligere i pandemien foreslo til forebyggelse mot denne koronaviruset.

Men presidentens retningslinjer under koronakrisen har mildest talt vært omdiskutert. Også lovprisningen av hydroksyklorokin har blitt motsagt av de amerikanske helsemyndighetene, som ikke kan finne spor etter noen gunstige effekt mot koronavirus.

Snarere tvert imot.

Hver fjerde pasient på Trumps cocktail dør

Nylig har det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet utgitt en metaanalyse av sykdomsforløpet til 96 000 innlagte koronaviruspasienter, som setter tall på legenes kritikk: Hver fjerde smittede pasient som får hydroksyklorokin og antibiotika – en kombinasjon Trump framhever – dør. Til sammenligning dør én av elleve som ikke får den behandlingen.

© Shutterstock

Hva er hydroksyklorokin?

  • Blir blant annet brukt til behandling mot gikt og hudsykdommer, med beviselig gunstig effekt.
  • Ble utviklet i 1955 som et mildere preparat enn forgjengeren klorokin, som ble brukt forebyggende mot malaria etter andre verdenskrig.
  • Hydroksyklorokins effektivitet som malariamedisin daler i takt med at malariaparasitter blir resistente.
  • Inntas i pilleform.

Derfor dør flere med hydroxyklorokin

I studien i The Lancet er dødsraten vesentlig økt blant alle pasientgrupper som tok hydroksyklorokin, det beslektede middelet klorokin, eller én av de to i kombinasjon med antibiotika.

Tidligere studier har vist at hydroksyklorokin kan resultere i en elektrisk forstyrrelse, der hjertets muskler bruker lenger tid til å lade opp til hvert hjerteslag – et fenomen som kalles langt QT-syndrom. Forstyrrelsen kan gi hjerteflimmer – og det samme kan visse typer antibiotika hos visse pasienter.

Harvard-forskerne som står bak den nye meta-analysen, observerer nettopp at risikoen for livstruende hjerteflimmer er 411 prosent høyere for pasienter som fikk hydroksyklorokin og antibiotika.

Det kan være med på å forklare hvorfor Trumps koronacocktail er en farlig miks for COVID-19-pasienter.