Shutterstock

Flere alvorlige kjønnssykdommer stammer fra dyr

Naturen er et til tider løssluppent sted med skiftende sexpartnere. Faktisk stammer kjønnssykdommene gonoré, syfilis og hiv fra dyr.

Seksuelt overførbare sykdommer, også kjent som kjønnssykdommer, begrenser seg ikke bare til mennesker.

Tilsvarende lidelser er kjent fra stort sett alle dyregrupper, fra pattedyr og krypdyr til insekter og fugler.

Tre av de mest alvorlige kjønnssykdommene våre – gonoré, syfilis og hiv – stammer faktisk fra dyr.

Minst femti prosent av koalaene i verden er smittet med klamydia, og i enkelte lokale bestander er det opp mot hundre prosent. Sykdommen gir nedsatt fruktbarhet og bidrar til at koalaen i dag er et truet dyr.

© ImageSelect & Shutterstock

Dyrene får samme problemer som mennesker

Gonoré kom fra storfe, syfilis fra sau og hiv fra aper. Via blod, innvoller eller seksuell kontakt med dyrene har sykdommene blitt overført til mennesker.

De ulike kjønnssykdommene gir dyrene de samme problemene som mennesker får – betennelse i kjønnsorganer og urinveier, nedsatt fruktbarhet, økt risiko for aborter og medfødte
sykdommer eller misdannelser hos avkommet.

Den mest utbredte kjønnssykdommen blant dyr er brucellose – en bakterieinfeksjon som blant annet rammer hjort og hunder. Den kan behandles med antibiotika.