Illustration af salmonella-bakterier

Eldgammel sykdom holder på å utvikle resistens

Den så langt største studien av bakterien bak tyfus avslører at sykdommens motstandskraft mot flere typer antibiotika har vokst de siste årene.

Den så langt største studien av bakterien bak tyfus avslører at sykdommens motstandskraft mot flere typer antibiotika har vokst de siste årene.

Shutterstock

Det er en av de eldste sykdommene vi kjenner til, og den kan dateres helt tilbake til det gamle Hellas.

Men selv om tyfus for mange kanskje klinger av historiebøker og skyttergravskriger, er den fortsatt en enorm helsetrussel flere steder i verden.

Ifølge WHO blir omkring elleve millioner mennesker hvert år smittet med tyfus, mens langt over 100 000 dør av sykdommen.

Og nå avslører en ny stor studie at bakterien Salmonella enterica serovar Typhi, som forårsaker tyfus, holder på å utvikle resistens overfor antibiotika og raskt erstatter de ikke-resistente bakteriestammene.

Forstå resistente bakterier: Derfor er de et problem

Penicillin har trolig reddet minst 200 millioner liv. Men hvorfor blir bakteriene mindre mottakelige overfor legemiddelet? Og hvor omfattende er problemet? Les mer her.

Forsker: Hastigheten er urovekkende

I den nye studien, som er den største analysen av bakteriens arvemasse til nå, studerte forskerne hele 3489 ulike stammer samlet inn i årene fra 2014 til 2019.

Senere sammenlignet de bakteriene med 4169 andre S. Typhi-prøver samlet inn fra 70 ulike land i årene mellom 1905 og 2018.

Og konklusjonen blåser nytt liv i en bekymring som har vokst blant fagfolk de siste tiårene. Det forklarer Jason Andrews fra Stanford University, som er leder av studien:

«Hastigheten disse resistente stammene av S. Typhi har spredt seg med de siste årene, gir reell grunn til bekymring og understreker behovet for omgående å utvide de forebyggende tiltakene – særlig i land med spesiell risiko», heter det i en pressemelding.

Slik sprer tyfus seg

  • Tyfus er en livstruende infeksjon som skyldes bakterien Salmonella enterica server Typhi.

  • Den sprer seg som regel gjennom forurenset mat eller vann.

  • Symptomene er: langvarig feber, utmattethet, kvalme, hodepine, magesmerter og diaré eller forstoppelse. Noen smittede kan få utslett.

  • Selv når symptomene er borte, kan den smittede fortsatt ha bakterien i kroppen, noe som betyr at de kan spre den til andre gjennom avføring.

  • Mellom 11 og 21 millioner mennesker blir hvert år syke av tyfus, og mellom 128 000 og 161 000 mennesker dør av sykdommen.

  • Personer i områder der det ikke er adgang til trygt drikkevann og gode hygieniske forhold, er spesielt utsatt. Det samme er sårbare grupper, som for eksempel barn.

Kilde: WHO

Motstandsdyktigheten vokser

Sør-Asia står for 70 prosent av tilfellene av tyfus i verden, men sykdommen har også fått betydelig innpass i Afrika sør for Sahara, Sørøst-Asia og Oseania.

Antibiotika er i dag den eneste muligheten for å behandle infeksjonene. Men over de siste tiårene har bakteriens motstandsdyktighet vokst.

Og ikke bare overfor de eldre typene av antibiotika som ampicillin, kloramfenikol og trimetoprim, også overfor nyere typer antibiotika som fluroquinoloner og tredje generasjons cephalosporiner.

Forskerne peker på at det er visse begrensninger ved studien. For eksempel har de ikke sett på bakteriestammer fra flere områder av verden – spesiell i Afrika sør for Sahara og Oseania. Derfor kan omfanget av resistens godt være undervurdert, ifølge forskerne.

De understreker at det er behov for å se på flere bakteriestammer fra nettopp de områdene for å forstå omfanget fullt ut.

I Nord-Europa er tyfus en ytterst sjelden sykdom, med bare noen få tilfeller i året i hvert land.