Ebola herjer i Vest-Afrika

Dødelig ebolavirus skaper for tiden det verste utbruddet i historien. Tusenvis er allerede smittet med ebola, og ca. 40% er døde. Få bakgrunn og oversikt over den dødelige sykdommen her.

Ebola in Africa

Hva er ebola?

Ebola er et langt, trådformet virus som infiserer immunsystemet og fører til at pasienten blør i hjel.

Hvor farlig er ebola?

Sykdommen er svært dødelig – 37% av de smittede dør – og kroppen har problemer med å bekjempe den fordi ebolaviruset angriper selve immunforsvarets hvite blodlegemer – de såkalte monocyttene, makrofagene og dendrittcellene.

Ebola har gode vilkår i mange vestafrikanske land med dårlig fungerende helsessystemer, mens sykdommen ikke regnes for særlig smittsom i land med god hygiene og helsestandard. Forskerne forventer ikke mange smittede utenfor Afrika.

Hvordan smitter ebola?

Ebola smitter bare via en syk persons blod, oppkast eller diaré. I motsetning til f.eks. influensa, smitter ikke ebola gjennom luften. De tre nevnte kroppsvæskene flyter i store mengder fra ebolapasienter, og derfor er leger og sykepleiere spesielt utsatt når de skal vaske pasientene.

Hvor kommer ebola fra?

De fleste forskere er enige om at afrikanske flaggermus er smekkfulle av ebolavirus – selv om de ikke har symptomer på sykdommen.

Mennesker får tydeligvis ebolasmitten i seg når de jakter på flaggermus og kommer i kontakt med dyrenes blod. Foreldrene til gutten som var første offer for ebola i Vest-Afrika, var nettopp flaggermusjegere, og de har sannsynligvis tatt med et infisert jakttrofé til landsbyen.

Afrikanske flaggermus er som et kjempestort reservoar av ebolavirus. Selv om det nåværende utbruddet har dempet seg noe, kan en nytt utbrudd skje når som helst.

Når brøt sykdommen ut?

Ebola går helt tilbake til 1970-årene, men har for alvor blusset opp og blitt en regional trussel først i løpet av 2014.

? Første store utbrudd av ebola (1976):

Det første utbruddet av ebola kom i 1976 i Den demokratiske republikken Kongo, der 280 døde. Siden herjet sykdommen med kortvarige, lokale epidemier i Sentral-Afrika, men krevde aldri flere ofre enn i 1976.

? Andre store utbrudd av ebola (2013):

Utbruddet i desember 2013 begynte i Guinea, og ebola kom dermed for første gang til Vest-Afrika. Fordi ebola ikke tidligere hadde herjet i denne delen av Afrika, ble ikke ofrene isolert, og mange smittet familiene sine.

Hvilke land er rammet av ebola?

Fra Guinea har ebolasmitten spredd seg via grensetrafikken til nabolandene Liberia, Mali og Sierra Leone. Først i mars 2014 erklærte Guineas helsedepartement at 23 mystiske dødsfall kanskje skyldtes ebola. Da var det gått fire måneder siden første utbrudd.

Hva er symptomene på ebola?

Inkubasjonstiden – perioden mellom smitte og sykdomssymptomer – varierer mellom 4 og 21 dager. Deretter gjennomgår den smittede en rekke faser:

  • Dag 1–3: Pasienten får influensalignende symptomer som feber, muskelsmerter, vondt i halsen, hodepine, og han føler en overveldende tretthet.

  • Dag 4–6: Pasienten får diaré, kvalme og kaster opp, blodtrykket faller og hodepinen blir verre. De infiserte cellene i kroppen sender nå ut enorme mengder signalstoffer slik at immunsystemet nærmest går i oppløsning. Angrepet utløser betennelsestilstander overalt i kroppen.

  • Dag 7–10: Sykdommen påvirker hjernen og gjør pasienten forvirret. Det blør fra nese, munn og anus. Det oppstår indre blødninger, og organene slutter å fungere slik at pasienten går i sjokk. Nesten 40% av de smittede dør.

Rundt 11000 afrikanere er døde av ebola. Likene er potensielle smittekilder, og helsepersonalet må alltid bære beskyttelse.

Hvordan kan man overleve ebola?

Til tross for ebolas svært høye dødelighet overlever 60% et angrep. For å øke overlevelsesmulighetene er det viktig at man raskest mulig får behandling og væske som kan minske konsekvensene av de indre blødningene.

Behandling med eksperimentelle legemidler er også avgjørende, selv om effektiviteten ennå ikke er vitenskapelig dokumentert.

Pasientens individuelle ernærings- og helsetilstand spiller til slutt en stor rolle for immunforsvarets evne til å bekjempe ebola.

Finnes det en behandling mot ebola?

Det finnes ingen gjennomtestet medisinsk behandling mot ebola, men forskerne arbeider på høygir med en vaksine. I det siste har man hatt suksess med å fjerne det proteinet som ebola binder seg til i genspleisede mus og gjøre dem immune mot sykdommen.

Nøkkelen til å knekke ebola kan også ligge i de overlevendes blod. Pasienter som har overlevd en infeksjon, blir nemlig immune overfor sykdommen. Motstandskraften ligger i antistoffene som finnes i blodet deres, og ved å skille dem ut, håper forskerne å kunne skape et serum.

Hvorfor er epidemien ikke stanset?

Mistro til myndighetene, overtro og rykter vanskeliggjør mange steder i Afrika helsepersonalets arbeid. Personalet får skylden for å spre sykdommen eller rett og slett drepe pasientene. Noen syke oppsøker heksedoktorer eller gjemmer seg fordi ebola anses som en forbannelse.

I Vest-Afrika mangler det dessuten kvalifisert helsepersonale, og sykehusene er helt avhengige av at leger og sykepleiere fra vestlige hjelpeorganisasjoner assisterer i sykdomsbekjempelsen.

Til sist finnes de få eksperimentelle behandlingene bare i ekstremt sparsomme doser og har ikke kunnet fordeles i Afrika.

Lær mer om ebola

Få kart, oversikter og informative illustrasjoner i vår store artikkel om ebola: