Schnartendorff/RKI

Dødens laboratorium

Ikledd hansker i tre lag og trykksatte drakter samler virologer, mikrobiologer og ingeniører informasjon om ebola- og nipahvirus. Kravene til medarbeiderne er tøffe, for feil kan være fatale.

Trygg smugtitt – Laboratorium er underlagt høyeste sikkerhet

I Berlin ligger et biologisk laboratorium med nivå 4-sikkerhet, altså de tøffeste sikkerhetsstandardene som finnes. Ved Robert Koch-instituttet går forskerne inn i en sluse der de tester draktene for lekkasjer før de kan begynne dagens arbeid.

Schnartendorff/RKI

Med trykk – Drakter har hver sin luftslange

Laboratoriet har sin egen luft-, strøm- og vannforsyning, som er særlig sikret mot strømbrudd og tekniske feil. Et undertrykk i laboratoriet er med på å sikre at luften ikke kan slippe unna hvis det kommer en lekkasje.

Schnartendorff/RKI

Kjølige prøver – Virus hviler i spesiell frosttank

Virus blir oppbevart i en kryotank som inneholder flytende nitrogen og har en temperatur på minus 160 grader. Ved så lave temperaturer kan ikke enzymer eller kjemiske prosesser ødelegge virusprøvene før forskerne skal bruke dem.

Schnartendorff/RKI

Knivskarp kontroll – Farlig arbeid blir overvåket av kolleger

Ved oppgaver med skalpeller eller sprøyter, som kan føre til infeksjoner, skal en kollega overvåke arbeidet. Søppel og defekt utstyr havner i en autoklav – en slags ovn der damp og trykk destruerer virus som måtte klebe til overflatene.

Schnartendorff/RKI

Nærbilde – Farlig virus kommer under mikroskopet

Forskerne finstuderer for eksempel ebolavirus (her i et fargelagt mikroskopbilde) for å finne ut hvordan virus blir overført, hvilke dyr som er verter for viruset, og hvor lang tid viruset kan overleve på en nøytral overflate.

Cynthia Goldsmith/CDC

Virus på skjermen – Tre lags hansker gir ekstra sikkerhet

De virusinfiserte cellene blir satt under et mikroskop og vist på en skjerm når forskerne skal studere dem. Tastaturene på datamaskinene er i kjempestørrelse, slik at forskerne kan taste inn data selv med tre lag hansker.

Schnartendorff/RKI

Kjemisk dusj – Vann og desinfiserende stoffer renser drakter

Før forskerne forlater laboratoriet, må de stå i seks minutter i en kjemisk dusj. Dermed blir eventuelle virus på draktene drept. Spillvannet blir deretter oppvarmet og sterilisert – akkurat som alt annet spillvann fra laboratoriet.

RKI