Shutterstock
Hoste er ofte et symptom på korona.

Slik kjenner du forskjell på koronavirus, forkjølelse og influensa

Et host, et nys og en høy temperatur vekker i disse dager straks mistanke om koronavirus. Men med presis kunnskap om koronavirusets symptomer og forløp kan du selv vurdere om kroppen er under angrep fra forkjølelse, influensa eller det fryktede viruset.

Både influensa, forkjølelse og koronavirus er virusbårene luftveissykdommer som har en lang rekke sykdomstegn til felles.

Den avgjørende forskjellen er at koronavirus i høyere grad fører til død og alvorlig sykdom.

I den situasjonen er det viktig at du kan avkode de kroppssignalene som skiller koronavirus, forkjølelse og influensa fra hverandre.

Til syvende og sist kan bare en test avgjøre om du faktisk er smittet med koronavirus eller bare har forkjølelse eller influensa. Symptomen kan imidlertid gi deg en mer eller mindre begrunnet mistanke.

Kjenn forskjell på symptomer

Symptomer på koronavirus, forkjølelse og influensa

Under det første, milde stadiet av covid-19 er det ifølge Verdens helseorganisasjon WHO ofte tre spesielle symptomer.

De vanligste symptomene på koronavirus er:

  • Tørr hoste
  • Tretthet
  • Feber

Dessuten kan andre mindre vanlige symptomer opptre:

  • Vondt i halsen
  • Diaré
  • Nedsatt smaks- og luktesans
  • Hodepine
  • Generell sykdomsfølelse, for eksempel med muskelsmerter

Et sentralt symptom på koronavirus er den tørre, vedvarende hosten.

Hvis du hoster uten andre symptomer, er det antakelig ikke på grunn av koronavirus.

Hvis du bare er snørrete, er det antakelig en forkjølelse. Imidlertid bør du være oppmerksom på at deltavarianten også har rennende nese som et mulig symptom.

Influensa omfatter typisk flere symptomer som i kombinasjon raskt setter deg ut av spill.

Koronasymptomer kommer ofte i denne rekkefølgen

Forskere fra University of Southern California I USA har analysert 57 024 journaler fra koronapasienter for å lære mer om koronavirussymptomer.

Resultatene viser at koronavirus ofte begynner med feber og deretter hoste og muskelsmerter. Senere kommer symptomer som kvalme og oppkast og til slutt diaré. Bare noen få pasienter opplevde et forløp der mageplager var blant de første symptomene.

Forskerne håper at studien kan hjelpe med å kjenne forskjell på koronavirus, forkjølelse, influensa og andre sykdommer.

Vær oppmerksom på at myndighetene anbefaler isolering uansett symptomer.

Koronavirus kan oppføre seg forskjellig fra person til person, og bare en koronatest kan fortelle deg om du har koronavirus, forkjølelse, influensa eller noe helt annet.

Kjenn forskjell på forløp

Forløp for koronavirus, forkjølelse og influensa

En annen måte å peke ut smitte med koronavirus er å vurdere perioden fra smitten inntreffer til symptomene viser seg – den såkalte inkubasjonsperioden.

Influensa utvikler seg raskt over 1–4 dager, mens koronavirus bygger seg mer langsomt opp. Medianen – den midterste målingen – for når smittet begynner å merke symptomer, er ifølge en studie 5,1 dager.

En forkjølelse viser seg ofte innen 1–3 dager.

Advarselstegn for koronavirus

Immunsystemets reaksjon på millioner av viruspartikler i lungene kan over flere dager utvikle seg til lungebetennelse.

Vær oppmerksom på om pusten går raskere og går fra omkring 12–16 til 20–30 innpust i minuttet. Det skjer under normale omstendigheter ikke ved forkjølelse og influensa.

Får du for eksempel pustebesvær, trykk for brystet og blå lepper, bør du ifølge den amerikanske helseinstansen CDC straks kontakte legen din.

Hold deg hjemme uansett symptomer

En studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature indikerer at evnen til å smitte med koronavirus er størst i begynnelsen – også før symptomene viser seg. Jo før du fatter mistanke om sykdom og isolerer deg, jo færre smitter du.

Hvis du er i tvil om du har koronavirus, influensa eller bare er forkjølet, anbefaler helsemyndighetene at du blir hjemme. Ring til legen din hvis symptomene blir verre.