Den verste epidemien doserer smitte og dødelighet perfekt

Influensa er farligere enn ebola, for den verste epidemien skyldes ikke det mest morderiske viruset, men det som avbalanserer smittsomhet og dødelighet best.

epidemi influenza TOP

Ebolaepidemien i Vest-Afrika i 2014–2015 kostet 11 000 mennesker livet. Men verden kan bli rammet av en atskillig verre epidemi, for ebola er langt fra å være den perfekte morder.

For å utløse en verdensomspennende epidemi må et virus ramme den perfekte balansen mellom smittsomhet og dødelighet slik at det både dreper og blir spredt til nye ofre.

Ebola har feil balanse

Ebola er ikke særlig smittsomt fordi det bare smitter ved direkte kontakt med kroppsvæsker. Dessuten kan en som er smittet først smitte andre når han har fått tydelige symptomer.

Ebolas dødelighet er til gjengjeld ekstremt høy – helt opptil 70 % av de smittede dør. Men faktisk gjør dødeligheten det vanskelig for viruset å avstedkomme en stor epidemi.

Fordi ebola har så høy dødelighet rekker ikke de smittede å overføre sykdommen til særlig mange. En pasient med ebola smitter derfor i gjennomsnitt bare to andre.

EN KOPPEREPIDEMI ER FARLIGST AV ALLE:

Kopper rammer den mest optimale – eller verst tenkelige – balansen av alle epidemiske sykdommer. Heldigvis er sykdommen utryddet takket være vaksiner.

Influensa er en farligere epidemi

Et hverdagslig virus som influensa er reelt sett langt farligere enn ebola. Influensavirus har samme smittsomhet som ebolavirus, men fordi dødeligheten ved influensa bare er 0,1 %, kan det leve i det skjulte og oppnå en enorm utbredelse.

Fordi influensa for de fleste er ufarlig, blir ikke de syke isolert, men ferdes fritt omkring og utsetter andre for smitte. Smittekjeden har derfor muligheten til å fortsette mye lenger, slik at epidemien oppnår stor utbredelse.

Hvert år får 10–30 % av verdens befolkning influensa, og tross den lave dødeligheten koster epidemiene ca. en halv million mennesker livet – over 40 ganger så mange som ebolaepidemien gjorde.

50 millioner døde av influensa i 1918

Influensavirus har en formidabel evne til å mutere og utvikle nye former som immunforsvaret vårt ikke kjenner og kan forsvare seg mot.

Virusforskernes største frykt er derfor at et influensavirus skal mutere slik at det kombinerer smittsomhet med høy dødelighet. Det var det som skjedde i 1918 da spanskesyken drepte bortimot 50 millioner mennesker i Europa, Nord-Amerika og Asia.

Den afrikanske ebolaepidemien har skodd oss til neste gang

Ebolaepidemien i Vest-Afrika var en advarsel om hvor galt det kan gå hvis en farlig morder ikke blir tatt av dage i tide. Les om alt det forskerne har lært av epidemien i vår artikkel: