De fremtidige plagene

Neste bølge av smittsomme sykdommer som forskerne frykter mer enn f.eks. fugleinfluensa, kjenner de ennå ikke. Det verste er en helt ny sykdom som kommer overraskende og samtidig har høy dødelighet.

Birdflu

Fugleinfluensa

Type: Virus – influensa A H5N1.

Zoonose: Ja, fra fugler.

Smittekilde: Direkte kontakt med fugler.

Inkubasjonstid: 1-3 dager.

Symptomer: Feber, hodepine og ømhet i kroppen. Pusteproblemer, lungebetennelse og blødninger i lungene.

Utbredelse: Primært i Kina, Egypt, Indonesia, Pakistan og Vietnam.

Syge: 447. Døde: 263.

Spesielt: Fugleinfluensa er uhyre dødelig, men spres ikke lett mellom mennesker. Skjer det, kan H5N1 bli en influensapandemi, der skrekkscenariet er spanskesyken.

Q fever

Q-feber

Type: Bakterie – Coxiella burnetii.

Zoonose: Ja, fra kveg, sauer, geiter etc.

Smittekilde: Luft eller kontakt med dyr.

Inkubasjonstid: 9–40 dager.

Symptomer: Høy feber, kraftig hodepine, tørr hoste og frostrier. Noen utvikler kronisk Q-feber, som det tar cirka fire år å behandle.

Utbredelse: Husdyr i det meste av verden.

Syke: Ukjent. Nåværende utbrudd i Nederland er over 3500. Døde: 1–2 prosent ved akutt Q-feber, 60 prosent ved kronisk Q-feber.

Spesielt: Svært smittsom; én enkelt bakterie er nok til å infisere et menneske.

Ukjent morder

Type: Sikkert RNA-virus, som muterer raskt. Ny ukjent sykdom, som vi ennå ikke har møtt.

Zoonose: Ja. Fra en asiatisk husdyrfarm med et enormt antall dyr under dårlige hygieniske forhold – eller fra den uberørte regnskogen.

Smittekilde: Smitter som forkjølelse.

Inkubasjonstid: Skrekkscenariet er en virus-infeksjon à la hiv som ikke gjør oss syke før lang tid etter infeksjonen, men som fortsatt smitter.

Symptomer: Symptomer kommer sent.

Utbredelse: Globalt på kort tid. Oppstår i Asia, Amazonas, Mexico eller Kongo-bassenget.

Syke: 2 mrd. Døde: 500 mill.

Spesielt: Ny sykdom, kommer overraskende.