Shutterstock

De første resultatene fra virkeligheten: Vaksinene smadrer korona

Koronavaksinerne minimerer ikke bare risikoen for å dø av COVID-19, de bremser også smitten. Det viser de første tallene på vaksinenes effekt i den virkelige verden.

Mens vaksinasjonsprogrammer mot koronavirus ruller ut, venter verdens befolkning på svar på noen av de siste store spørsmålene:

Fjerner vaksinene smitten helt? Eller reduserer de bare sykdommens vanskelighetsgrad?

Nå viser de første resultatene fra Israel, som først og fremst bruker Pfizer og BioNTechs vaksine, at svaret på begge spørsmål er ja.

Dermed maner vaksinene skrekkscenarioer til jorden og baner effektivt veien mot et smittefritt samfunn uten restriksjoner.

I Israel forventer myndighetene at de oppnår flokkimmunitet allerede i mars.

Virus preller av på vaksinerte

Israel har siden desember aggressivt vaksinert befolkningen og er det landet i verden som er lengst framme i utrullingen. Samtidig har Pfizer fått adgang til israelernes anonymiserte helsedata.

Graf over andelen af vaccinedoser pr. 100 indbyggere

Grafen viser antallet vaksinedoser per 100 innbyggere i ulike land. 17. januar hadde de første israelerne fått begge vaksinestikk og en uke til å bygge opp antistoffer. Deretter kunne forskere begynne å se effekten av Israels raske vaksinasjon.

© Our World In Data

Med over en tredjedel av befolkningen fullt vaksinert begynner de første resultatene å melde seg.

Særlig én rapport (delt av en israelsk journalist på Twitter) har vekt oppsikt. Den er fortsatt ikke fagfellevurdert og utført som et samarbeid mellom de israelske helsemyndighetene og Pfizer.

Rapporten viser at risikoen for å bli smittet med koronavirus etter to vaksinestikk er redusert kraftig.

Før mente man at de to innsprøytingene ville forhindre sykdommen COVID-19 i å utvikle seg, men ikke selve infeksjonen.

Frykten var derfor at vaksinerte ville kunne bli smittet og smitte videre uten å vise symptomer. Men det ser ikke ut til å bli et problem.

Studien ble foretatt fra 17. januar til 6. februar, da 27,4 prosent av den israelske befolkningen over 15 var vaksinert og varianten B117 utgjorde fire av fem smittetilfeller.

Ett vaksinestikk reduserer koronarisikoen kraftig

Studien er fortsatt ikke fagfellevurdert, og uavhengige forskere må gjennomgå data før konklusjonene er helt klare. For eksempel er ikke fullt vaksinerte israelere tvunget til å la seg teste like ofte som uvaksinerte. Enkelte vaksinerte som senere har blitt smittet uten å vise symptomer, kan derfor være utelatt i studien.

Hvis resultatene holder stikk, kan Israel antagelig se effekten av flokkimmuniteten i løpet av mars, når mer enn 60 prosent av befolkningen er vaksinert.

En annen studie fra en av Israels nasjonale helseforsikringer viser dessuten at risikoen for å bli alvorlig syk av COVID-19 faller med over 92 prosent allerede etter første stikk. Men det er også resultater som fortsatt ikke er fagfellevurdert enda.

En tidlig studie av AstraZenecas vaksine har vist at én dose reduserer risikoen for å bli smittet med 67 prosent.