Danmark dreper alle mink: Derfor er koronamutasjoner i pelsdyret så farlige

COVID-19 kan smitte fra dyr til mennesker, og derfor må Danmarks minkbestand utryddes. Vitenskapen forklarer hvorfor det lille mårdyret utgjør en trussel.

Det nordlige Jylland risikerer å bli en ny Hubei-provins. Derfor skal alle Danmarks 15 millioner minker avlives omgående.

Den drastiske beslutningen kom fra myndighetene etter at mink hadde smittet tolv mennesker med en mutasjon av SARS-CoV-2 kalt cluster 5.

Forklaringen på tiltaket ligger i minkfarmenes oppbygning og mutasjonens karakter.

Antistoffer hemmer ikke minkmutasjon

Hittil har mutasjonene i SARS-CoV-2 vært langsomme. I virusets genetiske kode på 30.000 bokstaver endrer bare to seg i måneden. Dermed er de eksisterende variantene like nok til at en vaksine kan ramme dem alle.

Men minkmutasjonen er annerledes.

I laboratorieforsøk har danske helsemyndigheter dyrket cluster 5-virus og utsatt den for antistoffer som motvirker infeksjon med det vanlige koronaviruset i mennesker. Men stoffene hemmet ikke minkviruset i samme grad.

Det innebærer at tidligere COVID-19-smittede ikke kan slå en infeksjon med cluster 5-virus like effektivt, og at vaksinene under utvikling kan være mindre effektive.

Mutert spikeprotein kan ødelegge for kommende vaksine

Spike-proteinet på overflaten av koronavirus fungerer som en nøkkel som kan låse opp cellene våre for smitteoverføring. Endrer nøkkelen seg, risikerer vi at den passer bedre i låsen – og dermed gjør viruset mer smittsomt. Samtidig gir det de nesten ferdigutviklede vaksinene veldig vanskelige arbeidsbetingelser.

© Lotte Fredslund

1. Spesielt protein åpner cellene våre

Det er det såkalte «spike-proteinet» på overflaten av koronavirus som gjør det til en mester i å invadere kroppen. Spike-proteinet fungerer nemlig litt som en universalnøkkel som kan åpne opp cellene våre.

© Lotte Fredslund

2. Virus sprer sitt RNA

Når viruset har trengt inn i cellene våre ved hjelp av spikeproteinet, sprer den arvematerialet sitt – RNA. Deretter bruker viruset cellen vår som en slags fabrikk til å masseprodusere seg selv. Og da blir vi syke.

© Lotte Fredslund

3. Spike-protein muterer

Hvis spike-proteinet ændrer karakter, kan den i værste fald blive bedre til at binde sig til receptoren i vores celler, et molekyle kaldet ACE2. Sker det, vil virus overføre sig hurtigere og bedre – og smitsomheden øges.

© Lotte Fredslund

4. Antistoffer virker ikke

De kommende vacciner satser på at neutralisere spike-proteinet. Men antistofferne, der skal opspore og blokere det lille nøgle-protein, ‘passer’ ikke på nøglen, hvis den har ændret form. Derfor kan vaccinerne vise sig at have ingen eller nedsat effekt.

Nøkkelprotein endrer karakter

SARS-CoV-2 reiser via luftveiene og trenger inn i celler gjennom en såkalt ACE2-reseptor som kan låses opp av et såkalt spikeprotein på virusets overflate.

Mange dyr bærer også på reseptoren, og viruset kan derfor også invadere cellene hos for eksempel mink.

Smitten er farlig av to årsaker:

  • Mink blir lett smittet, og det ales opp mange individer tett sammen – slik at smitten kan bre seg som en gressbrann mellom burene.
  • På samme måte som mennesker kan smitte mink, kan mink også smitte mennesker.

Begge årsaker bidrar til at SARS-CoV-2 muterer med en uholdbar fart. Dels fordi antallet endringer i virusets genetiske kode eksploderer når tusenvis av individer på en minkfarm smitter hverandre. Dels fordi vertsdyret påvirker mutasjonene i en retning som kan være ufarlig for mink, men farlig for mennesker.

Nærbilde av spike-proteinet på det nye koronaviruset

Billedet viser et 3D-kart over selve spike-proteinet på koronaviruset. Proteinet har to ulike former: én før den trenger inn i en vertscelle, og en etter. Her ser vi proteinet før den infiserer cellen. Den delen proteinet som binder seg til cellen, er farget grønn.

© Jason McLellan/Univ. of Texas at Austin

En rekke andre dyr som lever tett på mennesker – for eksempel hunder og katter – kan også bli smittet med COVID-19, men mink er de eneste som beviselig smitter tilbake.

Ifølge virologer er minkvarianten bekymringsverdig, men effekten av vaksinene er ikke umiddelbart i fare. Men det kan endre seg hvis varianten får mutere enda mer.

Koronavirus kan smitte fra mennesker til mink, som med lange og raske smittekjeder og en annen biologi raskt muterer nye varianter av viruset. De nye varianter kan igjen smitte mennesker – nå i en utgave som vaksinene kanskje ikke virker mot.

© Shutterstock/Ken Ikeda Madsen