Shutterstock
Model af et foster

Crispr skaper gen-kaos i fostre

Genteknologien CRISPR kan bli slutten på arvelige sykdommer, men en ny studie vekker bekymring om metodens sikkerhet.

Personer med arvelige sykdommer som Huntingtons sykdom eller alzheimer drømmer om en framtid der genfeilene ikke videreføres til neste generasjon.

Det genetiske klipp-og-lim-verktøyet CRISPR-Cas9 er den mest lovende kandidaten til å gi en løsning.

Gensaksen kan kurere hiv og blindhet – og metoden er allerede i bruk. I 2020 brukte forskere ved Oregon Health and Science University for første gang CRISPR-teknologien på levende mennesker.

© Shutterstock

Kunstige fostre befrir forskerne for etiske dilemmaer

Fostrets første tre uker er særlig interessante. Forskerne mener at arvelige sykdommer slår rot i løpet av det korte tidsrommet. Nye forsøk med kunstige fostre kan bane vei for at CRISPR utrydder nedarvede genmutasjoner.

Siden 2015 har forskere verden over forsøkt å luke ut eventuelle genfeil på overskytende egg fra fertilitetsbehandlinger.

Forskerne er ekstremt forsiktige, for de har fortsatt ikke det fulle overblikket over hvilke langsiktig konsekvenser det har å endre i fostres arvemateriale. Derfor bruker de ofte kunstige fostre i forsøkene sine.

Kinesisk forsker He Jiankui

He Jiankui ble dømt til tre års fengsel for uetiske eksperimenter med CRISPR.

© Shutterstock

Forsker idømt fengsel for CRISPR-forsøk

En kinesisk forsker ble idømt tre års fengsel for uetiske eksperimenter med CRISPR. Senere resultater tyder imidlertid på at han lyktes med målet sitt: å gjøre et tvillingpar resistente overfor hiv.

Men en ny studie understreker at det vil ta lang tid før CRISPR kan redde framtiden fra gen-feil.

Genjustering utløser kromosomkaos

I den vitenskapelige artikkelen har biologer ved Francis Crick-instituttet i London brukt CRISPR til å endre på et gen som kalles POU5F1, og som styrer fosterdannelsen.

Men nesten en fjerdedel av de genmanipulerte fostrene fikk uønskede feil som endret store deler av cellenes genkode i kromosomene rundt POU5F1.

I en annen studie var framtidsutsiktene for CRISPR enda verre. Her fikk halvparten av testfostrene uønskede genforandringer.

De uønskede lokale genfeilene har ikke blitt oppdaget i tidligere forsøk fordi biologenes screeningmetoder typisk har lett etter feil i hele den genetiske koden.