Shutterstock
Kvinde til observation efter vaccination i Finland

Covid-19: Disse bivirkningene gir vaksine og virussmitte

De første store sammenligningene av bivirkninger taler et klart språk: Covid-19-smitte er farligere enn vaksinasjon – på alle parametre.

«Det er jo bare en influensa

Slik lyder covid-19-beskrivelsen for en del av den vaksineskeptiske befolkningen som derfor velger risikoen for infeksjon i stedet for en sprøyte.

I mange land som har høy vaksineoppslutning, og der det lempes på restriksjonene, advarer helsemyndighetene den ikke-vaksinerte delen av befolkningen om at de høyst sannsynlig vil få covid-19 før eller senere.

Og selv om SARS-CoV riktignok er i familie med influensaviruset, slår de første store sammenligningene av bivirkningene etter henholdsvis vaksine og virussmitte fast at smitten oftere enn vaksinene er livstruende.

Koronavirus øker risikoen for blodpropp markant

Våren 2021 satte frykten for vaksinebivirkningen VITT, som ved å senke antallet blodplater forårsaker blodpropp, bruken av visse vaksiner på pause i mange land.

Legemidler utløser storm i immunsystemet

VITT blir sammenlignet med et lignende syndrom som heter HITT, og som blir utløst av legemiddelet heparin. Mellom 0,3 og 1,6 prosent av heparinbrukere utvikler HITT.

Sådan giver vaccine blodpropper.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Heparin setter seg på signalstoff

En blodplate (beige) sender ut signalstoffet PF4 (grønt) for å tilkalle andre blodplater slik at blodet størkner. Heparin (rødt) binder seg til PF4 slik at blodet ikke størkner.

Slik fører vaksine til blodpropper.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Antistoffer setter seg på komplekset

Hos noen reagerer kroppens immunceller (lilla) på de sammensatte molekylene og utløser antistoffer (lilla y-er), som også fester seg til komplekset.

Slik kan vaksine medføre blodpropp.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Blodplater samler seg i stabile klumper

PF4, heparin og antistoffer setter seg på blodplater og aktiverer dem slik at de begynner å feste seg til hverandre og danne en blodpropp – det diametralt motsatte av det behandlingen skulle gjøre. Andre blodplater går i oppløsning, noe som er forklaringen på det lave blodplatetallet.

Nå har en stor britisk studie vist at risikoen for ulike typer blodpropp ganske riktig er litt forhøyet etter vaksinasjon – men at risikoen er høyere etter covid-19-sykdom – på alle parametre.

Studien har fulgt vel 29 millioner briter fra desember 2020 til april 2021.

  • 19,6 millioner mottok AstraZeneca-vaksinen.
  • 9,5 millioner mottok Pfizer-vaksinen.
  • 1,75 millioner testet positivt for covid-19.

Etter vaksinene ble 122 475 innlagt med en kretsløps- eller blodsykdom, og 8456 døde. Prosentvis var innleggelsestallene i grove trekk det samme for begge vaksiner.

Det totale antallet døde av blodpropp etter virussmitte er lavere i absolutte tall, men prosentvis mye høyere.

Per ti millioner briter vil det for eksempel være

  • 934 tilfeller av lavt blodplatetall som medfører blodpropp etter covid-19, mot 107 tilfeller med AstraZeneca-vaksinen
  • 12 614 tilfeller av blodpropp i venene, mot 66 tilfeller med AstraZeneca-vaksinen
  • 1699 tilfeller av blodpropp i hjernen (slag) etter covid-19, mot 143 tilfeller med Pfizer-vaksinen

GRAFIKK: Se det fulle overblikket fra studien her

Bivirkninger med vaccine og coronainfektion
© BMJ

Oxford-forskerne som står bak studien, understreker at risikoen for alvorlige vaksinebivirkninger naturligvis ikke er ubetydelig, men håper at sammenligningen kan hjelpe vaksinetvilere med å treffe en beslutning på et opplyst grunnlag.

Sjelden betennelse rammer oftere koronasmittede

Skepsisen steg sommeren 2021 etter at amerikanske smittevernmyndigheter registrerte en stigning i tilfeller av en potensielt dødelig betennelse i hjertemuskelen etter andre dose av en mRNA-vaksine.

Betennelsen rammer oftere vaksinemottagere i aldersgruppen 12–17 år, særlig gutter.

VIDEO: Slik oppstår hjertemuskelbetennelse

Men en studie av vel 1,7 millioner israelere viser at covid-19 også når det gjelder hjertemuskelbetennelse – eller myokarditt – er farligere enn en vaksine.

Studien viser at risikoen for betennelse i hjertemuskulaturen er fire ganger så høy hos dem som blir smittet av koronavirus.

Statistikken viste

  • 2,7 ekstra tilfeller per 100 000 vaksinerte
  • 11 ekstra tilfeller per 100 000 koronasmittede

I en separat studie fra USA har forskere observert tilfellene av myokarditt spesifikt hos menn i alderen 12–17 i løpet av det første året av pandemien og sammenlignet med antall tilfeller etter vaksinasjonsprogrammet. Forskerne fant 450 tilfeller per million smittede, sammenlignet med 77 tilfeller per million ferdigvaksinerte.

Vaksinerte slipper senskader

Forekomsten av både blodpropp og hjertemuskelbetennelse er heldigvis relativt lav for både vaksinerte og smittede.

Men i kategorien alvorlige bivirkninger og senskader er det viktige forskjeller.

Resultatene fra den store studien av den israelske befolkningen viste for eksempel at covid-19 medfører 125 og 166 ekstra tilfeller av nyreskader og hjerteflimmer per 100 000 pasienter. Samme konsekvenser er ikke registrert hos vaksinerte.

GRAFIKK: Se den fulle oversikten fra studien her

Sammenligning af bivirkninger med vaccine og infektion

Grafikken viser antallet ekstra tilfeller av ulike sykdommer etter smitte eller vaksinasjon. Bare for hevelser i lymfekjertler, helvetesild og blindtarmbetennelse er vaksiner verre.

Samtidig er det bare registrert enkeltstående tilfeller av mer harmløse senskader som tap av smaks- og luktesans etter vaksinasjon som ellers rammer om lag 20-40 prosent av covid-19-smittede.

Tvert imot ser det ut til at et vaksinestikk kan dempe senskadene hos vel halvparten av tidligere smittede.

På ett punkt ser den naturlige smitten ut til å ha en fordel. Forskning har vist at tidligere smitte av SARS-CoV beskytter bedre mot å bli smittet igjen med deltavarianten enn et stikk med Pfizer-vaksinen gjør.

Men studien av 2,5 millioner israelere viste samtidig at vaksinemottageren i tillegg til stort sett å slippe senskader også er effektivt beskyttet mot å dø av en senere covid-19-infeksjon.