Cdc/Reuters/Ritzau Scanpix

Bør vi være redde for apekopper?

Apekopper herjer i Europa akkurat nå. Er en ny pandemi på vei?

I løpet av våren 2022 har blant annet Storbritannia, Norge og Sverige rapportert om flere tilfeller av apekopper – en sjelden sykdom som vanligvis bare holder til i Afrika.

Sykdommen skyldes en infeksjon med apekoppevirus, som er nær beslektet med menneskekopper, som ble utryddet i 1980.

Symptomene er ømme lymfekjertler, muskelsmerter, feber, hodepine og utmattethet. Sykdomsforløpet tar vanligvis to til fire uker, og mot slutten oppstår det små blemmer som etter hvert sprekker og etterlater seg sårskorper og i sjeldne tilfeller arr.

Først og fremst homoseksuelle er smittet

Apekopper er en mild sykdom sammenlignet med menneskekopper, og smitterisikoen er lav. Derfor er det neppe fare for enda en pandemi.

Antallet nye tilfeller i Europa overrasker imidlertid forskerne, siden sykdommen først smitter når blemmene sprekker, og bare ved nærkontakt. Felles for mange av de nylig smittede er at de er menn som har hatt seksuell kontakt med andre menn.

Apekoppevirus finnes i to varianter – en vestafrikansk og en sentralafrikansk. Varianten som nå sprer seg i Europa, er den milde, vestafrikanske, som uten behandling bare er dødelig i omkring én prosent av tilfellene.

Apekoppevirus har fått navnet fordi det først ble påvist hos aper. Det skjedde ved Statens Serum Institut i København i 1958.