Shutterstock

Bakterier nedkjemper det fryktede dengueviruset

Denguefeber betraktes som en av verdens ti største helsetrusler og smitter mer enn 390 millioner mennesker årlig. Men nå har forskere gjort en oppdagelse som kan kutte antallet tilfeller med hele 76 prosent.

Hvert år blir 390 millioner mennesker smittet med denguevirus, og Verdens helseorganisasjon betrakter nå dengue­feber som en av verdens ti største sykdomstrusler.

Smitten spres via mygg og gir influensalignende symptomer, men kan i noen tilfeller også framkalle livstruende blødninger. Hvert år dør om lag 20 000 mennesker av sykdommen.

Forskere har infisert tusenvis av mygg med en bakterie som kan bekjempe denguevirus. Metoden har begrenset smitten markant.

© Getty Images

Fører bakterien videre til neste generasjon

Organisasjonen World Mosquito Programme har siden 2011 gjennomført forsøk med å infisere den smittebærende myggen med en bakterie som bekjemper viruset inne i myggen.

Bakterien, som kalles Wolbachia, kan utkonkurrere viruset ved å ta opp viktige stoffer, for eksempel kolesterol, som er nødvendige for at viruset skal kunne formere seg. En infisert mygg kan derfor ikke spre viruset.

Når myggen formerer seg, blir bakterien ført videre til den neste generasjonen av mygg, og på den måten brer den seg, slik at viruset ender med å bli hjemløst.

Metoden har én svakhet

I storstilte forsøk i flere land har forskere sprøytet inn Wolbachia i tusenvis av myggegg og deretter satt ut de infiserte myggene i naturen.

World Mosquito Programme kan nå rapportere om de første resultatene.

I områder i Brasil og Indonesia har de klart å redusere antallet denguetilfeller med opptil 76 prosent.

Dessverre viste forsøkene også at bakterien ikke overføres effektivt nok fra den ene generasjonen av myggen til den neste i spesielt varme områder, for eksempel i Vietnam.

Forskerne forsøker nå å løse problemet ved å avle fram nye varianter av bakterien som klarer seg bedre i varmen.