Shutterstock

Amerikanske forskere: Sollys bekjemper koronavirus

Sommeren kan minimere koronavirusets smittefare: Både sollyset og de høyere temperaturene høvler timer av viruspartiklenes levetid i det fri, viser en ny amerikansk studie.

Inntil videre er de eneste egentlige våpnene i kampen mot koronavirus fysisk avstand, isolasjon og god hygiene. Men et nytt forskningsresultat antyder nå at vi kan forvente en hjelpende hånd fra sommerværet.

Ifølge studien reduserer tre av sommerens kjennetegn nemlig koronaviruspartiklenes levedyktighet. Det dreier seg om:

  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Sollys

Hittil har blant annet World Health Organization understreket at sommerværet ikke vil stoppe pandemien. Men den nye studien indikerer at sommeren kan spille en helt betydelig rolle i å redusere smittespredningen.

Sollys halverer virusmengde på to minutter

De nye resultatene stammer fra det amerikanske National Biodefense Analysis and Countermeasures Center, NBACC, under det amerikanske innenriksdepartementet.

NBACC utfører sitt forsøk i kamre som etterligner været på ulike tidspunkt av året, ved å justere for eksempel temperatur, luftfuktighet og mengden av sollys.

Forsøkene viser at 90 prosent av viruspartiklene i en spyttdråpe blir inaktivert etter 6,8 minutter i solen og 14,3 minutter i et såkalt vekstmedium som gir partiklene optimale leveforhold.

Viruspartiklene ble utsatt for kunstig sollys som svarer til forholdene omkring sommersolverv i Spania, men inaktiveringen fant også sted ved lavere mengder sollys – om enn langsommere.

På en pressekonferanse i Det hvite hus har NBACC tidligere offentliggjort forsøk som viser at høyere temperaturer og luftfuktighet alene reduserer antallet viruspartikler. Disse resultatene er fortsatt ikke offentliggjort og fagfellebedømt, men ligger i tråd med tidligere forskningsresultater.

Se den amerikanske viseministeren for vitenskap og teknologi kaste lys på de foreløpige resultatene:

Ifølge konklusjonene på pressekonferansen blir antallet partikler halvert etter en time ved 21–24 grader og 20 prosents luftfuktighet, når viruset henger som aerosoler – mikroskopiske dråper – i luften. Under samme forhold i sollys er halveringstiden bare halvannet minutt.

UV-lys har beviselig effekt

UV-lys har lenge vært en kjent desinfiseringsmetode, men for UV-lys med kortere bølgelengder enn det NBACC har brukt i forsøkene – såkalt UVB.

Hittil har sollys imidlertid ikke beviselig kunnet inaktivere koronavirus, og derfor er de nye resultatene oppsiktsvekkende.