Musica para Despertar

Video: Ballerina med Alzheimer husker plutselig dansen

Da en tidligere ballettdanser med alvorlig Alzheimer hørte musikken fra Tsjaikovskijs berømte ballett Svanesjøen, skjedde det noe helt uventet.

Marta C. Gonzálaez Saldaña har danset ballet på de store scenene i New York. Hun har undervist i ballet og hatt sin egen ballettskole, men på sine eldre dager ble hun dement.

Hun bodde derfor på et pleiehjem i den spanske byen Alicante, der hun knapt nok kunne gjenkjenne personalet.