Shutterstock

Utrangerte celler sløver hjernen

Når gamle hjerneceller går av med pensjon i stedet for å dø, kan det resultere i demens og aldring. Det skadelige proteinet tau hoper seg opp og inngår i en ond spiral med andre celler.

Forskere fra Mayo Clinic i USA har funnet en årsak til demens, og kanskje også til aldring generelt.

Synderen er en type utrangerte celler i hjernen som ikke dør, men bare går «av med pensjon» – altså slutter å dele seg og utføre sine arbeidsoppgaver.

Mus med manipulert gen lever lenger

Forskerne undersøkte mus som var genmanipulert til å samle store mengder av proteinet tau, som er et viktig tegn på alzheimer, i hjernecellene.

I noen av musene la forskerne til et ekstra gen som gjorde at hjernecellene til musene sluttet å dele seg.

Musene med dette levde lenger enn de andre, og det hopet seg opp langt færre tau-proteiner i hjernen.

Bildene viser musehjerner med større (t.v.) og mindre (t.h.) opphopninger av tau-protein (rødt). Mus med mange «pensjonerte» hjerneceller har store mengder tau-protein i hjernen.

© DAVID HOLTZMAN LAB

Senere eksperimenter viste at musene med færre tau-proteiner var flinkere til å lære å gjenkjenne nye lukter.

Dessuten viste det seg at de skadelige pensjonistcellene ofte er støtteceller, såkalte gliaceller, som har i oppgave å fjerne forstyrrende elementer fra hjernen.

Denne nye oppdagelsen har gitt forskerne mistanke om at hjernen går inn i en ond sirkel der det hopes opp tau-protein i nerveceller, noe som får gliaceller til å gå av med pensjon, noe som gjør at det hopes opp enda mer av proteinet.