Shutterstock

Nye tester kan forutsi alzheimer

Proteiner i blodet avslører sykdommen flere år før symptomene viser seg.

En vanlig blodprøve kan nå gi svar på hvor stor risikoen for å få alzheimer er for den enkelte personen.

Forskere fra Ruhr University Bochum i Tyskland har påvist at demenssykdommen kan forutsies ved at man undersøker blodets innhold av et protein ved navn betaamyloid, som er kjent for å hope seg opp i hjernen hos Alzheimer-pasienter.

Mengden av proteinet betaamyloid i blodet viser risikoen for å utvikle alzheimer.

© Shutterstock

Forskerne analyserte blodet hos 203 utvalgte personer som ikke kunne diagnostiseres med alzheimer, men som likevel opplevde at de hadde reduserte kognitive funksjoner, for eksempel problemer med hukommelsen.

Deretter fulgte forskerne alle personene i seks år. Resultatet viste at testen på forhånd kunne peke ut de 22 personene som i løpet av perioden utviklet alzheimer.

Testen ser flere år frem i tid

Ved å dele inn de 22 personene i to grupper kunne forskerne se at de som hadde det høyeste innholdet av betaamyloid i blodet utviklet sykdommen i løpet av gjennomsnittlig 2,2 år, mens det for de andre først skjedde etter 3,4 år i gjennomsnitt.

Dermed kan den nye testen ikke bare forutsi sykdommen, men også vise når den sannsynligvis bryter ut.

Blodtesten gjør det mulig for legene å diagnostisere pasienter med alzheimer tidligere, slik at omsorg og behandling kan iverksettes så snart symptomene viser seg.