Shutterstock

Mørke tanker øker risikoen for alzheimer

Bekymring for framtiden og å henge fast i fortiden gir fysiske skader i hjernen.

En ny studie viser en klar forbindelse mellom negative tankemønstre og de fysiske endringene i hjernen som er kjent fra alzheimer.

Forskere fra University College London i England har fulgt 360 personer gjennom to år og bedt dem fylle ut spørreskjemaer om hvor mye de var plaget av mørke tanker. Det kunne både være grubling over negative opplevelser og bekymring for framtiden.

Personene var over 55 år ved begynnelsen av studien. Underveis ble de testet for mentale evner som hukommelse, oppmerksomhet, romforståelse og språklige ferdigheter.

Mørke tanker får proteinene beta-amyloid (blå) og tau (grønn) til å hope seg opp i hjernen.

© Rabinovici lab/UCSF

Negative tanker satte spor på skanninger

113 av personene ble dessuten hjerneskannet for å følge utviklingen av bestemte proteiner i hjernen, tau og betaamyloid, som er karakteristiske for alzheimer.

Resultatene viste en tydelig sammenheng. De personene som var mest plaget av negative tanker, begynte å score dårligere i de mentale testene samtidig med at de fikk større opphopninger av de skadelige proteinene i hjernen.

Forskernes konklusjon er at negative tanker gjennom lengre tid øker risikoen for å utvikle alzheimer. De mener derfor at det bør undersøkes om psykologiske verktøy som mindfulness og meditasjon kan være midler til å forebygge demenssykdommen.