Juan Gaertner/Science Photo Library
Alzheimer

Gen viser vei til en kur mot alzheimer

Alzheimer-pasienter danner plakk i hjernen. Nå har forskerne kanskje en kur.

Hjernen visner langsomt vekk hos millioner av mennesker som hvert år blir rammet av alzheimer.

Nå har amerikanske genforskere ved Massachusetts Institute of Technology i USA kanskje funnet en måte å hjelpe dem på.

Hjernevev blir fylt med plakk

Studier har tidligere vist at personer med genvarianten APOE4 har en større risiko for å få alzheimer enn de som har varianten APOE3. Derfor dyrket forskerne to typer hjerneceller i laboratoriet: én med hver genvariant.

Hjernevevet med APOE4 ble etter en stund fylt med plakkdannelser, som er et kjent tegn på alzheimer.

CRISPR stopper plakkdannelse

Forskerne endret nå APOE4 til APOE3 ved hjelp av den såkalte CRISPR-teknikken, som gjør det mulig å skifte ut DNA-sekvenser i arvematerialet.

Endringen hadde en dramatisk effekt: Ikke bare stanset plakkdannelsen – den skrumpet faktisk inn også.

APOE3 ser altså ut til å kunne rydde opp i hjernevev som allerede har begynt å visne.

Forskerne understreker at opprydningen involverer et komplisert samspill mellom mange gener, men at APOE3 kan være nøkkelen til en genterapi mot arvelig alzheimer.

Metoden kan kanskje både kurere og forebygge sykdommen i framtiden.