Forskning kobler lettbrus med blodpropp og demens

Helt ny amerikansk forskning har funnet kraftige indikasjoner på en sammenheng mellom daglig inntak av kunstig søtet brus og blodpropp i hjernen, som kan føre til demens.

Demens

Kunstige søtstoffer, som finnes i for eksempel lettbrus, har flere ganger blitt mistenkt for å ha negative effekter på mennesker.

© Shutterstock

Forskere fra Boston University School of Medicine (BUSM) truer med å etterlate en bitter ettersmak hos alle som drikker kunstig søtet lettbrus.

En omfattende analyse av 46 års helsestatistikk for 5000 amerikanere har avslørt indikasjoner på en direkte sammenheng mellom daglig inntak av lettbrus og risikoen for blodpropp i hjernen.

Resultatene er publisert i Stroke og Alzheimer's and Dementia

Tre ganger større risiko

Forskerne fra Boston har sammenlignet omfattende helsedata fra Framingham Heart Study (FHS) med spørreskjemaundersøkelser om livsstil og deretter renset resultatet for faktorer som alder, utdannelse, kaloriinntak, diabetes, røyking og mosjon.

Og resultatene var slående:

– Personer som inntar lettbrus daglig, har nesten tre ganger større risiko for å få demens – inkludert alzheimer – og blodpropp i hjernen, forteller Matthew Pase fra nevrologisk avdeling ved BUSM. Han er forfatter av forskningsrapporten.

Sukker ødelegger hukommelsen

Studien avslører dessuten at personer som inntar sterkt sukkerholdige drikker regelmessig, heller ikke unngår negative effekter på hjernen:

– Dataene viser at inntak av drikke med høyt sukkerinnhold kan assosieres med tap av hukommelse og redusert volum av hjernen, sier Pase.

Forskergruppen understreker at sammenhengene ikke er endelig bevist, noe som vil kreve ytterligere forskning.