Alzheimer

Alzheimer

Hva er alzheimer?

Alzheimer er betegnelsen for en såkalt degenerativ og uhelbredelig sykdom som bryter ned hjernen over en årrekke. Sykdommen forårsaker et kognitivt forfall på grunn av nedbrytningen av nervecellene i hjernen. Til slutt vil selv de minste oppgaver og gjøremålene være umulige for folk med alzheimer. Sykdommen står for mellom 60–70 prosent av alle demenstilfeller. Forskerne er ikke helt sikre på hva som faktisk forårsaker alzheimer, men det er et arvelig element til stede. Alzheimer forekommer som regel når man er oppe i årene. En prosent av alle 65-årige har sykdommen, mens 20 prosent av 80-åringer har det. Det er imidlertid ikke utelukkende eldre borgere som rammes av alzheimer. Faktisk kan yngre mennesker også bli rammet. Utforsk artiklene våre og følg forskningen på alzheimer.

Er det forskjell på alzheimer og demens?

##

Demens er et paraplybegrep for en rekke beslektede symptomer som påvirker kognitive evner, som glemsomhet, konsentrasjonsproblemer, forvirring og følelsesmessige utbrudd.
Demens har ulike årsaker slik som blodpropp, alkoholmisbruk, hjernesvulster og sykdommer som for eksempel alzheimer. Alzheimer er en spesifikk demenssykdom som – i motsetning til noen andre demenssykdommer – ikke kan kureres.

Alzheimer-doktor

© Shutterstock

Det er ingen kur mot alzheimer, men sykdommen er gjenstand for mye forskning og vi lærer mer hele tiden. Forskning på alzheimer prøver å avdekke de mange ulike aspektene av sykdommen – fra kartlegging av årsaker og forebyggelse til nye behandlingsformer og medisiner.

Forskere har for eksempel funnet en mulig forbindelse mellom herpes og sykdommen, noe som kan brukes til utvikling av medisiner. Det ser også ut til at det er en forbindelse mellom tannkjøttbetennelse og alzheimer. Det er nemlig funnet giftstoffer fra bakterier fra tannkjøttbetennelse i hjernevevet på pasienter med alzheimer. Forskere håper at den kunnskapen kan brukes i forebyggelse og målrettede medisiner.

Alzheimers-sykdom-MR

© Shutterstock