Smitter mygg med hiv?

Risikerer man å få aids etter et myggstikk?

Myg stikker menneske
© Shutterstock

Myten er seiglivet, men mygg kan ikke overføre hiv til mennesker av to hovedårsaker. Dels fordi viruset ikke kan overleve i insekter, dels fordi mygg ikke sprøyter blod inn i ofrene sine – de suger det ut. Myggens snabel er utstyrt med to forskjellige kanaler. Den ene av kanalene sprøyter inn spytt via munnen som en slags smøring som skal lette myggens arbeid. Den andre kanalen suger blodet opp i myggens kropp så den kan fordøye måltidet. Blodet fra et menneske kommer derfor aldri i kontakt med myggens neste offer – og eventuelt smittet blod forblir derfor i myggen til det er fordøyd.