Shutterstock/Adam Jan Figel
Der er funnet resistent HIV. Her en HIV-test.

Resistent HIV sprer seg til flere land

En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon viser at en mutert og resistent form for HIV-virus har fått fotfeste i flere land.

Selv om det er 37,9 millioner HIV-smittede i verden, er det bare en liten prosentdel som dør av AIDS.

Det skyldes de såkalte antiretrovirale medisinene, som kom på markedet på 1990-tallet.

Dessverre ser det nå ut til at HIV slår tilbake.

Resistens når kritisk vendepunkt

I en ny rapport beskriver Verdens helseorganisasjon utviklingen av en mutert form for HIV som er resistent mot de viktige medisintyper – efavirenz og nevirapine.

Rapporten tar utgangspunkt i helsedata fra 18 land i Afrika, Asia og Amerika, og resultatene viser at det i 12 land er resistensnivåer på over ti prosent blant de HIV-smittede.

Blant kvinner fra Cuba, Honduras og Nicaragua var resistensen over 30 prosent.

Se HIV-resistensen i alle 18 lande

Ifølge forskere er det et kritisk vendepunkt når resistensnivåer passerer ti prosent.

Derfor anbefaler WHO at det ikke skrives ut efavirenz og nevirapine i land med resistensnivåer over ti prosent.

Dermed håper man på å kunne bremse ytterligere resistensutvikling.

Avbrutt behandling kan skape resistens

I rapporten framgår det også at resistens er tre ganger hyppigere hos de HIV-smittede som i perioder har avbrutt behandlingen.

WHO mener problemer er dårlig råd og manglende forsyninger, noe som er vanlig i fattigere land.

HIV-piller. Det har vært forsyningsproblemer med HIV-medisiner i Sør-Afrika.
© Shutterstock/Joseph Sohm

Hvis man ikke følger hele forløpet av HIV-medisiner, gir det viruset bedre vilkår for å mutere og skape resistens – og HIV muterer veldig raskt.