Nytt antistoff angriper 99 prosent av HIV-stammene

Forskere har utviklet et super-antistoff som angriper HIV-viruset tre ulike steder. Behandlingen er den mest effektive noen gang, og den er klar til å bli testet på mennesker neste år.

Antistoffer

Et nytt super-antistoff kan angripe og drepe 99 prosent av mutasjonene til HIV-viruset.

© Shutterstock

Forskere har designet et nytt super-antistoff som kan bli avgjørende i kampen for å utrydde det dødelige HIV-viruset.

Utfordringen ved å behandle HIV er at viruse stadig muterer. Et menneske med HIV kan ha mange variasjoner av viruset – også kalt stammer – på samme tid.

HIV ødelegger immunsystemet

Immunsystemet må kjempe mot alle disse stammer samtidig, noe som er en uoverkommelig oppgave for de hvite blodlegemene. Immunsystemet svikter, og kroppen er etter dette ekstremt sårbar for alle mulige infeksjoner.

For år siden oppdaget forskere at et mindretall av HIV-infiserte utviklet noen svært effektive antistoffer i kroppen, som kunne drepe opptil 90 prosent av alle HIV-stammer på en gang.

Super-antistoff dreper 99 prosent.

Etter dette har forskere forsøkt å utvinne disse antistoffene, og nå har et team fra US National Institutes of Health og bedriften Sanofi kombinert tre ulike antistoffer et super-antistoff. Hvert av de tre antistoffene binder seg til ulike steder på viruset, og til sammen dreper de 99 prosent av alle HIV-stammene.

Dreper 1 million i året

Resultatet kommer fra forsøk med aper og er publisert i Science. Forsøk på mennesker forventes å starte allerede til neste år, og det er gode nyheter for de 36,7 millioner menneskene som i dag er rammet av HIV eller AIDS. I 2016 døde over en million mennesker av AIDS og relaterete sykdommer.