Når blir hiv til aids?

Hiv er fortsatt en uhelbredelig sykdom, men det er først når den blir til aids den er dødelig. Hvordan og når blir en hiv-infeksjon til en aidsdiagnose?

SHUTTERSTOCK

Hiv-virus angriper immunforsvaret i blodet ved å spleise genene sine inn i immunceller.

En hiv-infeksjon er først livstruende etter flere år, fordi viruset gjennomgår en langsom oppbyggingsfase før det til sjuende og sist å bli til det som kalles aids.

Et hiv-virus angriper ved å tømme sitt genetiske materiale, som består av to identiske RNA-molekyler, inn i de såkalte CD4+-immuncellene i blodet.

RNA-molekylene blir omkodet til et DNA-molekyl som inneholder de ni genene som utgjør et hiv-virus. Genene spleises inn i CD4+-cellenes kromosomer, der de blir en permanent del av arvematerialet.

Virus sprer seg i det skjulte

Like etter en infeksjon blir virusgenene typisk aktivert og begynner å danne nye viruspartikler som trenger seg ut av immuncellen og dreper mange av dem, og på få uker sprer hiv-viruset seg til en stor del av de mottakelige CD4+-cellene.

Det svekker pasientens immunsystem for en stund, slik at det oppstår influensalignende symptomer som de færreste legger merke til. Deretter går hiv-viruset i en slags dvale.

Symptomene forsvinner, mens viruset sprer seg jevnt og trutt i det skjulte.

Harmløse sykdommer tar livet av pasienten

Dvaletilstanden varer typisk i fem-ti år. Viruset formerer seg stadig i blodet, og CD4+-cellene brytes langsomt ned.

Til slutt kollapser sentrale deler av immunforsvaret, og det innebærer at pasienten har aids. Helt vanlige sykdommer og virus som normalt er harmløse, kan nå ta livet av pasienten.

Virus legger seg på lur i årevis

Det tar om lag ti år fra en hiv-infeksjon til pasienten blir syk av aids.

I den perioden har viruset brutt ned viktige immunceller i blodet.

Medisincocktail bremser hiv-virus

HIV-infeksjoner kan fortsatt ikke helbredes, men siden 1996 har leger kunnet holde sykdommen i sjakk med en cocktail av medikamenter som virker på minst to ulike måter, for eksempel ved å stoppe produksjonen av både RNA-molekyler og proteiner som er nødvendige for å danne nye virus. Kombinasjonsbehandlingen kan hindre at HIV går over til AIDS.

Dermed blir hiv til en kronisk sykdom som pasienten kan leve med.