Hiv har herjet i 100 år

Et relativt mildt apevirus kalt "siv" muterte og utviklet seg til "hiv" omkring år 1910. Les hele historien om hiv her.

Hiv status

Over 35 millioner mennesker lever i dag med hivvirus i kroppen. Selv om sykdommen først kom i offentlighetens søkelys på 1980-tallet, utviklet hiv seg et sted i Afrika for over 100 år siden.

? 1910: Fra siv til hiv

Et virus fra aper kalt "simian immunodeficiency virus", siv, muterer og utvikler seg til hiv et sted i Afrika.

? 1959: Det første tilfellet

Det første dokumenterte tilfellet av hiv rammer en mann i Kongo i Afrika. På det tidspunktet er det ingen som vet hva mannen feiler, og det er ikke før i 1998 at forskere er i stand til å sette navnet hiv på lidelsen, som ble stadfestet gjennom en gammel blodprøve.

? 1981: Infeksjoner blant homser

Amerikanske forskere rapporterer om fem ellers friske og raske homoseksuelle menn i Los Angeles-området som plutselig utvikler en sjelden lungeinfeksjon. Det tyder på at immunforsvaret deres er satt ut av spill. Ved årets utgang er mer enn 270 smittet, hvorav over 100 er døde.

? 1982: Aids ser dagens lys

Tilfellene fortsetter å strømme inn. I september brukes uttrykket "acquired immune deficiency syndrome", eller aids, for første gang til å beskrive sykdommen.

? 1983: Aids kobles til sex

Kvinner med mannlige seksualpartnere som er smittet med aids, blir ofte syke. To uavhengige forskergrupper skriver i tidsskriftet Science at aids skyldes et såkalt retrovirus. En rapport slår også for første gang fast at aids kan overføres seksuelt eller via blod.

? 1986: Hiv får sitt navn

Viruset tildeles navnet "human immunodeficiency virus" – på norsk "humant immundefekt virus" eller hiv.

? 1991: Hiv blant de kjente

Den røde sløyfen introduseres og blir raskt det internasjonale symbolet på aids. Basketballspilleren Erwin ’Magic’ Johnson avslører at han har hiv. Queen-forsangeren Freddie Mercury dør av aidsrelaterte årsaker.

? 1994: USA hardt rammet av hiv

Aids blir den hyppigste dødsårsaken for amerikanere mellom 25 og 44 år.

? 1995: Hivmedisin på markedet

Den første medisinen mot hiv godkjennes. Det er startskuddet på utviklingen av en rekke såkalte antiretrovirale typer medisiner mot hivviruset. Samme år runder antallet av aidssyke i USA en halv million.

? 1999: Millioner lever med hiv

Ifølge WHO er aids den fjerde største dødsårsaken på verdensbasis og den største i Afrika. 33 millioner mennesker på verdensbasis lever med hiv, og viruset har samlet sett kostet 14 millioner mennesker livet.

? 2009: Færre nye hivsmittede

Gode nyheter – i løpet av det siste tiåret er det blitt registrert 17 prosent færre nye hivsmittede på verdensbasis. Men antallet nye smittede i Øst-Asia er steget med 25 prosent.

? 2012: Afrika mangler medisin

6,2 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara mottar antiretroviral medisin mot hiv – det tilsvarer cirka 56 prosent av dem som har behov for behandling.

Anslått antall mennesker med hiv og aids i 2008. Klikk på bildet for stort.

Hvordan smitter hiv?

Hiv er et seksuelt overført virus som i dag kan behandles med såkalt antiretroviral medisin. Men viruset vil alltid ligge i dvale i kroppen og bryte ut hvis pasienten blir immun eller slutter å ta hivmedisin.

Hivvaksine er på tegnebrettet

Flere forskerteam arbeider intenst med å avsløre hivvirusets svakheter og dermed finne en vaksine mot hiv.

En av løsningene er å tilføre kroppen levende, men svekket virus, en annen er å hindre hiv i å infisere immuncellene. Det kan gjøres ved å klistre såkalte antistoffer på virusets overflate, slik at viruset ikke kan binde seg til immuncellene lenger.

Les mer om den spennende forskningen i vaksiner mot hiv her: