Gjennombrudd: Ny behandling kan kurere HIV

Ved å takle sykdommen i tre trinn har et britisk forskerteam sannsynligvis greid å finne en kur mot HIV. En 44 år gammel mann har fått behandlingen, og det fryktede viruset kan ikke lenger spores i kroppen hans.

HIV-kur

36,7 millioner mennesker på verdensplan er smittet med HIV, men nå tegner det seg et lyst håp for alle de som er rammet av viruset.

En 44 år gammel britisk mann har nettopp – som den første i historien – blitt kurert. Han er den første i en forsøksgruppe på 50 personer som har fått den nye typen behandling.

Kick and kill

HIV angriper en bestemt type T-celler – CD4-celler – som er en viktig del av immunforsvaret. CD4-cellene lokaliserer sykdommer og forteller CD8-cellene – de drepende T-cellene – hvor sykdommene befinner seg.

Men fordi CD4-cellene er angrepet, kan ikke ”killercellene” finne viruset. En del av de cellene som er rammet vil også gå i dvaletilstand og dermed blir viruset endsa vanskeligere at ramme effektivt.

Den nye kuren tar høyde for den vanskelig lokaliserbare sykdommen ved å takle den i tre trinn – en ”kick and kill”-strategi kaller forskerne ved Britain's National Institute for Health Research metoden.

Sovende celler vekkes

I første trnin blir pasienten behandlet med retrovirus, som sørger for at de smittede cellene ikke deler seg og sprer sykdommen.

I andre trinn får pasienten innsprøytet et virus som styrker immunforsvaret, og gjør det i stand til å drepe HIV mer effektivt.

Til slutt får pasienten vorinostat – et legemiddel som vekker de smittede cellene som ligger i dvale, og lar det styrkede immunforsvaret finne og drepe sykdommen.

På tross av de først vellykkede tegnene er forskerne varsomme med å kalle behandlingen en kur fordi de ennå ikke kjenner prognosene på lengre sikt.