Forskere kan nå kurere hiv

Hiv og aids kan være fortid innen en overskuelig årrekke. Et tysk forskerteam har fjernet det fryktede viruset fra smittede mus.

HIV-virus

Store mengder medisin daglig, masser av bivirkninger og stigmatisering fra omgivelsene. Det har lenge vært hverdagen for en stor del av verdens 37 millioner hiv-smittede.

Men kvalene kan om noen få år være en saga blott. Et tysk forskerteam har skapt et sensasjonelt gjennombrudd.

Teamet har dyrket frem et enzym som kan vise seg å være en kur mot det ellers uhelbredelige hiv-viruset.

Kur klipper ut hiv

Enzymet fungerer som en saks som kan klippe hiv-virus ut av den smittede pasientens DNA.

Forsøkene med enzymet og de derav følgende konklusjonene er publisert i Nature Biotechnology og blir ansett som et kjempegjennombrudd innenfor både hiv- og DNA-forskning.

"Gensaksen" har fått navnet Brec1 og er foreløpig blitt testet på mus med stor suksess.

Etter behandling med enzymet viste de syke musene ingen tegn på å være smittet lenger.

Forskerne bak mener at behandlingen også kan gi vellykkede resultater hos mennesker – og at behandlingen blir helt uten bivirkninger.

Hiv-kur skapt ved evolusjon

Enzymet er skapt ved såkalt målrettet evolusjon – en teknikk som etterligner proteiners naturlige evolusjonsprosess, men der forskerne kan styre hvilken retning evolusjonen skal gå.

Det tyske forskerteamet satser på å innlede forsøk på mennesker snarest mulig, og regner med at de første undersøkelsene kommer til å foregå i Tyskland.

Brec1 er ikke den eneste "gensaksen" forskerne utvikler. Her kan du lese mer om hvordan CRISPR blant annet blir brukt til å bekjempe dødelige blodsykdommer hos foster: