HIV-virus

Forskere kan nå kurere hiv

Hiv og aids kan være fortid innen en overskuelig årrekke. Et tysk forskerteam har fjernet det fryktede viruset fra smittede mus.

Store mengder medisin daglig, masser av bivirkninger og stigmatisering fra omgivelsene. Det har lenge vært hverdagen for en stor del av verdens 37 millioner hiv-smittede.

Men kvalene kan om noen få år være en saga blott. Et tysk forskerteam har skapt et sensasjonelt gjennombrudd.

Teamet har dyrket frem et enzym som kan vise seg å være en kur mot det ellers uhelbredelige hiv-viruset.

Kur klipper ut hiv

Enzymet fungerer som en saks som kan klippe hiv-virus ut av den smittede pasientens DNA.

Forsøkene med enzymet og de derav følgende konklusjonene er publisert i Nature Biotechnology og blir ansett som et kjempegjennombrudd innenfor både hiv- og DNA-forskning.

"Gensaksen" har fått navnet Brec1 og er foreløpig blitt testet på mus med stor suksess.

Etter behandling med enzymet viste de syke musene ingen tegn på å være smittet lenger.

Forskerne bak mener at behandlingen også kan gi vellykkede resultater hos mennesker – og at behandlingen blir helt uten bivirkninger.

Hiv-kur skapt ved evolusjon

Enzymet er skapt ved såkalt målrettet evolusjon – en teknikk som etterligner proteiners naturlige evolusjonsprosess, men der forskerne kan styre hvilken retning evolusjonen skal gå.

Det tyske forskerteamet satser på å innlede forsøk på mennesker snarest mulig, og regner med at de første undersøkelsene kommer til å foregå i Tyskland.

Brec1 er ikke den eneste "gensaksen" forskerne utvikler. Her kan du lese mer om hvordan CRISPR blant annet blir brukt til å bekjempe dødelige blodsykdommer hos foster: