5 ting vi kan lære av koronavirus i Nord-Italia

Koronavirusets tragiske herjing i det nordlige Italia viser hva helsemyndighetene bør gjøre i de kommende ukene, blant annet tidlig innsats og tester.

Ingen europeiske land har blitt rammet så hardt av koronavirus som Italia, der over 35 000 innbyggere har fått diagnosen COVID-19.

Samtidig har landet opplevd en høy dødsrate, med 42,2 dødsfall for hver én million innbyggere, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon. Det er mye høyere enn i for eksempel Tyskland, der tallet er 0,3 døde per million.

Antall dødsfall per én million innbyggere:

Den tragiske situasjonen har i de siste ukene ført til en rekke dyrekjøpte erfaringer, i form av vitenskapelige artikler, forsøk og rapporter som gir hele verden – og våre egne helsemyndigheter – verdifull informasjon om COVID-19.

Her er de 5 viktigste lærdommene:

1. Overbelastede sykehus har katastrofale følger

Den viktigste lærdommen fra det italienske helsevesenets håndtering av koronasmitten er å unngå et høyt antall smittede samtidig.

Særlig den norditalienske regionen Lombardia, der de første tilfellene oppsto, har vært hardt rammet. Det har ført til over 17.700 smittede i en region med vel 10 millioner innbyggere.

Så mange syke på en gang har medført katastrofal mangel på senger, masker og respiratorer – med tapte menneskeliv som konsekvens.

Regionen opprettet i løpet av utbruddets første 14 dager 482 sengeplasser dedikert til intensiv behandling – en kapasitet som ifølge helsemyndighetenes oversikt for lengst er overskredet og forventes å bli overskredet med minst dobbelt så mange syke.

For å gjøre vondt verre er 8,3 prosent av de ansatte i helsesektoren rammet.

2. Nesten alle døde led av eksisterende sykdommer

Situasjonen i Italia bekrefter bildet av at COVID-19 går hardt utover eldre og svekkede.

De italienske helsemyndighetenes forskningsenhet, Istituto Superiore di Sanita, har gjennomgått sykdomshistorikken på et utsnitt av de over 3000 døde i Italia. Gjennomgangen viser at halvparten av de døde led av minst tre ulike sykdommer – typisk økt blodtrykk, diabetes og hjerteproblemer.

I hele 99 prosent av dødsfallene var pasientene i ett eller annet omfang syke fra før, og gjennomsnittsalderen for de døde er om lag 80 år.

3. Tester er effektivt mot smitte

Den lille norditalienske byen Vò understreker effektiviteten av å teste – særlig de som ikke har symptomer.

Andrea Crisanti, professor i infeksjonssykdommer fra Universitetet i Padua, har tatt del i et forsøksprosjekt der samtlige av byens 3300 innbyggere har blitt testet for koronavirus to ganger.

Første testrunde, 6. mars, fant forskerne 90 smittede, og viste at for hver pasient med symptomer, var det 10 som ikke hadde det.

Deretter ble alle med sykdommen i byen underlagt en streng karantene. I andre testrunde var antallet syke falt med 90 prosent, og byen er helt smittefri.

4. Tidlig innsats virker mot smittespredning

© Leverhulme Centre for Demographic Science, University of Oxford & Nuffield College

Stengte skoler og en befolkning i hjemmekarantene i en tidlig fase er helsemyndighetenes forsøk på å flate ut kurven over antallet smittede.

De to provinsene Lodi og Bergamo i Lombardia har ifølge en oversikt fra University of Oxford levert de første indikasjonene på at dette fungerer.

Den italienske regjeringen stengte 23. februar Lodi fra omverdenen, mens skolene ble lukket og befolkningen anmodet om å bli hjemme.

I den mer folkerike provinsen Bergamo ble samme tiltak først innført 8. mars. Det har resultert i to helt ulike kurver. I Lodi flater kurven ut, mens den stiger raskt i Bergamo.

  1. mars hadde Bergamo over dobbelt så mange tilfeller som Lodi – 2368 sammenlignet med 1133.

Nord-Italias innsats mot koronavirus fikk en vanskelig start. Den første pasienten i Lombardia var i perioden 14.-19. februar i løpende kontakt med flere deler av helsevesenet – uten å bli isolert.

Dermed kunne den 38 år gamle mannen og hans nærmeste spre smitten gjennom en lang rekke sosiale interaksjoner og ved sykehuset i Codogno, der han til slutt ble innlagt og har ligget i koma.

Det er ikke mulig å spore alle smittekjeder fra pasienten, men mangelen på isolering har vist seg å ha store konsekvenser. En lege som undersøkte ham, er syk med COVID-19, og en 77 år gammel kvinne som ble behandlet for lungebetennelse på samme akuttmottak, har omkommet.

Den 38 år gamle mannen har våknet fra koma og i bedring.