Shutterstock

3 våpen ruster oss mot koronavirusets andre bølge

For tiden forbereder verden seg på koronapandemiens potensielle retur. Heldigvis har vitenskapen rustet oss bedre til runde to.

Koronatrusselen er slett ikke utryddet, og med det forestående høstværet rykker befolkningen på den nordlige halvkulen typisk tettere sammen innendørs. Dermed skaper årstiden optimale forhold for koronavirusets retur – den såkalte andre bølge.

Men for hver uke som går, lærer forskerne mer om viruset SARS-COV-2 og følgesykdommen COVID-19, og vitenskapen har over de siste månedene bygget opp et arsenal av kunnskap som ruster verden mye bedre til koronavirusets andre bølge.

Her er de tre viktigste våpnene:

1. Behandling – Legemidler forbedrer overlevelsessjanser

Legemiddelet Remdesivir blir ofte brukt til å behandle COVID-19.

© Shutterstock

Flere vaksiner mot COVID-19 er på god vei. University of Oxford tester for eksempel en vaksine som effektivt og trygt har blokkert inntrengende koronavirus i 1077 testede pasienter.

Fram til vaksinene er klare, er legenes beste kort imidlertid å behandle sykdommen.

For eksempel kan legemiddelet remdesivir forkorte innleggelsestiden hos COVID-19-pasienter ved å blokkere et molekyl som får virus til å danne nye kopier av seg selv.

Nylig pekte en studie ut hele 21 godkjente legemidler som kan bremse viruskopiering og supplere remdesivir.

2. Smitteoppsporing – Mutasjoner avslører smittekjeder

Med tester og genetisk kartlegging kan smittespredning spores på en bedre måte.

© Shutterstock

Tidligere ble koronavirusets mutasjoner ansett som en potensiell trussel.

Men faktisk er de små endringene i viruspartiklenes genetiske kode en stor fordel når epidemiologer skal finne og kutte smittekjeder.

Ved hjelp av nye gensekvenseringsverktøy kan de lese av hele virusets kode og se hvilke pasienter som bærer de samme variantene av viruset.

I Danmark blir samtlige COVID-19-tilfeller for eksempel genetisk kartlagt, slik at epidemiologer kan se oppdage spesifikke mutasjoner, slik at nye smittekilder raskt kan bremses.

3. Beskyttelse – Munnbind er en redningsplanke

Forskning tyder på at munnbind reduserer smitte.

© Shutterstock

En spansk studie har sådd alvorlig tvil om flokkimmunitet som en farbar vei ut av koronavirusets klør.

Oversikten viste at bare om lag fem prosent av befolkningen hadde antistoffer mot viruset i blodet – selv om Spania har vært et av Europas hardest rammede land av over 280.000 dokumenterte tilfeller.

Resultatet understreker hvor viktig det er å ta i bruk fysisk avstand, god hygiene og forsamlingsbegrensninger.

I tillegg har studie etter studie vist at ansiktsmasker filtrerer opptil 95 prosent av små viruspartikler før de når luftveiene, og uansett kvaliteten skjermer omverdenen fra bærerens host og nys.

En ny studie fra et sykehus i Massachusetts viste for eksempel at antallet smittetilfeller falt da sykehuset gikk over til maskepåbud, mens antallet tilfeller steg resten av i staten.

Munnbind ser dermed ut til å være et svært viktig våpen i kampen mot SARS-CoV-2 – enten vi liker dem eller ikke.