Shutterstock

3 forklaringer: Derfor dør flest menn av koronavirus

Siden pandemiens begynnelse har det tegnet seg et tydelig mønster: Flere menn enn kvinner blir alvorlig syke og dør av COVID-19. Nå holder forskerne på å finne ut hvorfor – og det ser ut til at COVID-19 går direkte etter et av mannekroppens sterkeste våpen.

Siden pandemiens begynnelse har det tegnet seg et tydelig mønster i statistikken: Betraktelig flere menn enn kvinner blir alvorlig syke og dør av COVID-19.

Det er nasjonale forskjeller, men globalt sett har dobbelt så mange menn blitt innlagt på intensiven. Når det dør 10 kvinner av COVID-19, dør 13 menn.

Kart viser kjønnsforskjeller for COVID-19.

Fra de landene der koronastatistikkene viser kjønn, går det fram at menn oftere dør av COVID-19. Fargene representerer en tallverdi, som viser hvor mange flere menn enn kvinner som dør av sykdommen i de respektive landene. Er tallet 2, dør det to ganger så mange.

© https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/

Tallene snakker sitt eget klare språk, og vitenskapen er på sporet av hvorfor det er en så stor kjønnsforskjell. Her er tre av de beste teoriene:

1. Hormonbalanse – Kjønnshormoner hjelper immunforsvaret

Forskere har undersøkt sykdommens effekt på østrogen og testosteron i kroppen.

Kjønnshormonene våre inngår i immunforsvaret ved å skru opp produksjonen og aktiveringen av immunceller hos både menn og kvinner – men på ulike måter.

Hos menn er testosteron med på å bekjempe infeksjoner i luftveiene, og et lavt nivå av testosteron kan øke risikoen for lungebetennelse fra for eksempel SARS-CoV-2.

En studie har vist at testosteronnivået daler i takt med at COVID-19 inntar kroppen hos om lag halvparten av de mennene som blir smittet.

Resultatet antyder at COVID-19 får menns testosteronproduksjon til å falle så mye at immunforsvaret senker guarden.

Omvendt ser det ut til at østrogen spiller en beskyttende rolle for kvinners immunforsvar.

Når korona-viruspartikler trenger inn kroppen, gjør de det via såkalte ACE2-reseptorer på cellene våre. En studie har vist at det kvinnelige kjønnshormonet senker antallet av de såkalte ACE2-reseptorene i hjertet.

Dermed kan kvinners hjerter være bedre beskyttet mot visse senfølger fra COVID-19, for eksempel hjertekarsykdommer.

2. Biologi – To X-kromosomer er kvinnenes hemmelige våpen

© Shutterstock

I kampen mot koronavirus kan kvinnene et trumfkort innebygget i hver eneste celle. I cellekjernen er det kromosomer som inneholder tusenvis av gener som styrer kroppens funksjoner.

Forskning har vist at X-kromosomer, som kvinner har to av og menn bare ett, har minst 60 gener som har med kroppens immunrespons å gjøre. For eksempel kodes et protein som fanger opp koronavirusets nærvær på X-kromosomet – og kvinners immunceller kan dermed være dobbelt så godt rustet til å gå inn i kampen mot smitten.

Kvinner har beviselig et bedre immunforsvar enn menn, noe som under tidligere epidemier – for eksempel da SARS herjet i 2003 – kan ha bedret kvinnenes overlevelsessjanser.

3. Helse – Menn er oftere syke fra før

© Shutterstock

Folk med forutgående sykdom blir ifølge en studie mer enn dobbelt så hyppig rammet av alvorlige symptomer, og i USA er 38 prosent av tilfellene allerede syke.

Menn er generelt overrepresentert i en lang rekke sykdomsstatistikker, for eksempel for hjertesykdommer, brokk, gikt og betennelse i bukspyttkjertelen. Det kan være en medvirkende faktor i koronastatistikken.

Oversikter viser for eksempel at kvinner sjeldnere blir diagnostisert med diabetes og økt blodtrykk enn menn, men det er ikke nok til å forklare forskjellen.

Vaksiner rammer også skjevt

Selv om forskningen fortsatt ikke gir entydige forklaringer på forskjellene i statistikken, er kunnskap om kjønnenes generelle helse og immunrespons sentral for utviklingen av vaksiner, som kvinner ifølge studier får mer hjelp fra.

Med de forskjellene i bakhodet kan forskerne utvikle de mest målrettede vaksinene – til både kvinner og menn.