Shutterstock
Vitaminpiller i glas

Ny studie: Vitaminpiller kan styrke hukommelsen hele livet

Et helt vanlig vitamintilskudd kan kanskje hjelpe til å bremse hjernens aldring. Det viser en ny studie der forskere har fulgt mer enn 2000 eldre i tre år. Men eksperter på alzheimer og demens vil se flere studier før de endrer anbefalingene.

Multivitaminpiller blir ofte kalt for bortkastede penger siden det ifølge flere forskere mangler beviser for at de faktisk har en effekt på helsen vår.

Men nå viser en ny studie at det daglige kosttilskuddet kan ha en overraskende påvirkning på hukommelsen din etter hvert som du eldes.

Formålet var et helt annet

I den nye studien fulgte forskerne nesten 2300 amerikanere i alderen mellom 65 og 100 år over en periode på tre år.

Det opprinnelige formålet med studien var å oppklare om naturstoffet flavonoider, som finnes i sjokolade, kan forsinke de kognitive endringene som kan sette inn når vi blir eldre.

Derfor utførte alle deltakerne en rekke ulike prøver som blant annet skulle teste hukommelse, tallforståelse og ordforråd før forsøket begynte.

Deretter ble forsøkspersonene delt tilfeldig i tre ulike grupper. Den ene gruppen skulle ta et daglig kosttilskudd av flavonoider, den andre skulle ta et kombinert multivitamin- og mineral-pille, og den siste gruppen fikk inaktiv placebo-medisin. Hvert år utførte forskerne de samme testene på deltakerne.

Forskere: Flere studier er nødvendige

Da forsøket sluttet etter tre år, viste det seg at den gruppen som hadde tatt en multivitamin-pille hver dag, var 1,8 år yngre målt i såkalt kognitiv alder.

Det vil si at de blant annet var flinkere til å huske tidligere opplevelser og dermed hadde en bedre såkalt episodisk hukommelse. Forskerne så ingen fordeler hos den gruppen som hver dag hadde spist kakao-ekstrakt med flavonoider.

Den største effekten så forskerne hos den gruppen av deltakerne som også hadde hjerte-karsykdommer, noe som er en kjent risikofaktor i forhold til demens. Den presise årsaken kjenner forskerne fortsatt ikke. De vet heller ikke presist hva det er i multivitamin-pillene som kan ha en positiv effekt på hukommelsen vår.

Forskerne mener selv at studien er det første beviset for vitaminpillenes effekt på hjernen i et langvarig randomisert kontrollert forsøk. En forsøkstype som nettopp anses som den gylne standarden for å vurdere nye behandlinger. Men andre eksperter vil se flere studier før de konkluderer noe endelig.

Det forteller blant andre professor Tara Spires-Jones fra demensinstituttet ved Edinburgh University, som ikke har vært involvert i arbeidet med studien. Hun mener studien godt utført. Men hun poengterer samtidig at alle de involverte var hvite og har høyere utdanning, og at resultatene derfor begrenser seg til en enkelt målgruppe.

«Det er viktig å få bekreftet at disse resultatene også holder stand i en bredere befolkning. Det framgår heller ikke ut fra studien om multivitaminene kan forhindre sykdommer som alzheimer som påvirker kognisjonen vår. Mange kosttilskudd har blitt testet som behandlinger for alzheimer, og så langt har ingen vært effektive», sier hun til The Guardian.