Ny medisin smelter bort leukemi og kurerer hver femte

En ny medisin viser ubegripelig lovende resultater for pasienter med en type blodkreft som ellers er vanskelig å behandle.

leukemi

En ny type medisin har redusert kreftceller markant hos 80 % av leukemipasienter og smeltet dem helt bort hos en femtedel av dem.

Det er det foreløpige resultatet av et fire år langt behandlingsforsøk som nå er offentliggjort i The New England Journal of Medicine.

Testet på aggressiv leukemi

Venetoclax – som den nye medisinen heter – er blitt gitt til 116 amerikanske og australske pasienter i form av piller.

Alle pasientene lider av en type leukemi som heter kronisk lymfatisk leukemi (CLL), og der øvrige behandlingsmetoder har feilet.

Men resultatene er imponerende og overstiger alle forventninger, sier professorer i hematologi John Seymor og Andrew Roberts, som har vært en del av forsøket.

Leukemi redusert med 80 pst.

79 procent av CLL-pasientene fikk redusert kreftcellene med over 50 %. Og hos 20 % av pasientene ble antallet av kreftceller så lavt at de ikke kan ses.

Medisinens strategi er å angripe et protein kalt BCL-2. Dette proteinet gir næring til kreftceller og hjelper dem med å vokse. Og proteinet gjør til og med også kreftcellene resistente overfor vanlig behandling.

Men den nye medisinen setter proteinet ute av spill. Og professorene bak forsøket kan se at medisinen får kreftcellene til å smelte bort.

Fremdeles på forsøksstadiet

Medisinen er ennå ikke godkjent for behandling, da den kan medføre bivirkninger som kvalme, lungebetennelse, diaré, luftveisinfeksjoner og prostatakreft.

Men de fleste av disse bivirkningene er milde sammenlignet med hittil uhelbredelig kreft.

Kreft får det vanskeligere

En annen ny og lovende behandlingsform mot kreft er immunterapi, der kroppen selv angriper kreften.