Ny forskning: Stress setter fart på kreft

Stress over en lengre periode gir gode betingelser for kreft, slik at kreftceller sprer seg raskere rundt i kroppen og med katastrofale følger.

kræft og stress

Langvarig stress er ikke bare mentalt skadelig.

En ny studie ved Monash University i Australia viser at stress også gjør det lettere for kreftceller å bevege seg rundt i kroppen og spre seg til nye organer.

Stress skaper fluktveier for kreft

Kreftkan spre seg på to måter i kroppen. Enten gjennom blodkarene eller lymfesystemet, som består av lymfekar og lymfeknuter, som overalt i kroppen bekjemper infeksjoner og renser lymfevæsken.

Forskerne vet allerede at stresshormoner kan øke dannelsen av blodkar. Det gjør at kreftceller i langt større grad har lettere passasje og dermed flere fluktveier rundt i kroppen.

Men hittil har de ikke vært sikre på om stresshormoner også påvirker lymfesystemet.

Det gjør de.

Mus med stress har mer kreft

Forskerne stresset en flokk mus over en lengre periode slik at de kom opp på et stressnivå som for mennesker kan sammenlignes med å passe et sykt familiemedlem uten å ha ressurser til det.

Hos de stressede musene spredte kreften seg raskere enn hos deres avslappede artsfeller.

Forklaringen er at stresshormonet adrenalin aktiverer det sympatiske nervesystemet, som får lymfesystemet til å arbeide på overtid.

Og i tillegg setter adrenalin også fart på en fysisk forandring av lymfekarene, slik at kreftcellene fra tumorer kan spre seg raskere i kroppen.

Forskere stopper kreft og stress

Den gode nyheten er at de australske forskerne har lyktes med å stoppe den galopperende kreften hos en gruppe kvinner med brystkreft.

Forskerne ga kvinnene en betablokker – som hemmer adrenalinets virkning – kalt propranolol, som hindret kreften i å spre seg raskere.