resistente og ikkeresistente bakterier

Nå kjenner vi bakterienes hemmelige forsvar

Forsøk avslører hvordan resistente bakterier kan hjelpe ikke-resistente bakterier med å bekjempe antibiotika. Oppdagelsen kan føre til bedre våpen mot de motstandsdyktige mikrobene.

Forsøk avslører hvordan resistente bakterier kan hjelpe ikke-resistente bakterier med å bekjempe antibiotika. Oppdagelsen kan føre til bedre våpen mot de motstandsdyktige mikrobene.

Christian Lesterlin/Inserm & Mikkel Juul jensen

Når bakterier er under angrep fra legemidler, iverksetter de en hittil ukjent forsvarsmekanisme som gir dem nok tid til å bli resistente.

Det viser forsøk som er gjennomført av forskere ved University of Lyon i Frankrike.

Forskerne studerte hvordan resistente og ikke- resistente kolibakterier oppførte seg når de ble utsatt for legemiddelet tetracyklin.

Bakterier hjælper hinanden

Som forventet kunne de resistente bakteriene overleve, fordi de hadde et spesielt protein som pumper legemiddelet ut gjennom celleveggen.

Det proteinet manglet de ikke-resistente bakteriene, men til gjengjeld aktiverte de et annet protein som virker som et slags universalverktøy.

Fordi det ikke er rettet mot tetracyklin, var det heller ikke så effektivt, men det kunne likevel pumpe ut litt av legemiddelet.

Nødpumpe gir bakterier tid til å endre seg

En ikke-resistent bakterie kan overleve det første angrepet fra et legemiddel lenge nok til at den rekker å skaffe seg resistente gener fra en annen bakterie.

Proteinet, som kalles AcrAB-TolC, kunne dermed holde bakteriene i live lenge nok til at de kunne motta gener fra de resistente bakteriene.

Og det var akkurat det som skjedde. De resistente bakteriene ga genet som danner det spesielle proteinet mot tetracyklin, videre til de ikke-resistente bakteriene.

Se hvordan bakteriene hjelper hverandre her:

Hvis forskerne kan utvikle effektive midler som er rettet mot universalverktøyet AcrAB-TolC, kan de hindre at bakteriene deler resistens på denne måten.